Lehevaatamisi kokku

Teisipäev, 5. jaanuar 2021

Kui mureks on korteriühistu - vol 3

Mul oli tegelikult tänaseks üks teine blogitekst juba valmis kirjutatud (terve eilse õhtu kirjutasin!), aga kui ma sain täna lõuna paiku valla osalusega ettevõtte (edaspidi nimetusega Valla haldusfirma) nõukogu liikmelt järjekordse ümmarguse vastuse oma küsimustele, siis ma otsustasin ümber, et kirjutan hoopis sellest, sest see, kuidas meile ladvikust vastuseid ei anta, on täiesti jabur.

Et Valla haldusfirmani jõuda, siis selgitan lühidalt lahti, kuidas seda kurikuulsat korteriühistut, millest kogu see supp alguse sai, üldse hallati. Peale seda, kui korteriühistu dokumendid enda kätte olin saanud, selgus paberitest, et korteriühistul oli selle perioodi jooksul sõlmitud neli erinevat halduslepingut (!?) ja kaks erinevat raamatupidamise lepingut. Meeletuletuseks kirjutan, et korteriomanikud teadsid kogu selle aja vältel, et neid haldab Valla haldusfirma. Kõikidel arvetel, mis elanikele selle aja jooksul esitati, figureeris Valla haldusfirma rekvisiidid, e-mailid ja kontaktid, veenäitude esitamine jne – kõik oli seotud Valla haldusfirmaga. Mitte kusagil ei olnud mitte ühtegi viidet, märki ja teavitust sellest nagu teenust pakuks mõni uus/teine firma. 

Milline olukord selles korteriühistu haldamises ja raamatupidamises siis valitses?

Korteriühistu loomisel võttis haldamise üle seesama haldusfirma, kes kortermaju eelnevatel aastatel haldas ehk Valla haldusfirma. Korteriomanikele oli see ilmselt loogiline asjade käik. 
2019 suvel hakkas teenust osutama Esimese juhatuse liikme lähikondlase firma, 
2019 aasta lõpus jälle Valla haldusfirma, 
2020 suvel taaskord Esimese juhatuse liikme lähikondlase firma. Kõikide nende „vahetuste“ kohta oli dokumentide seas suisa kirjalikud kokkulepped olemas. Üldiselt sõlmitakse teenuse osutamisel ikka lepinguid, aga nendel puhkudel oli tegemist siis kokkulepetega. Noh, vahet üldiselt pole – kui kokkulepe, siis kokkulepe.

Põikame korra haldusteenusest kõrvale ja vaatame, mis toimus raamatupidamises. Korteriühistu loomisest kuni suveni haldas kortermaja Valla haldusfirma ja teenuse eest esitatavad arved olid täpselt nii suured, mis hõlmasid nii haldust, kui ka raamatupidamist. Hetkel raiutakse mulle nagu rauda, et Valla haldusfirma ei ole mitte kunagi raamatupidamise teenust pakkunud ja seega pean ma ilmselt järeldama, et pool aastat tegi korteriühistule raamatupidamist jõuluvana! Pool aastat esitati korteriühistule igatahes arveid, mis sisaldasid kogu haldusteenust koos raamatupidamisega. 
Pool aastat sellepärast, et peale seda hakkas raamatupidamise teenust osutama Esimene juhatuse liige omaenda firmaga. Kui juhatuse liige oma firmaga teenust tahab pakkuda, siis seaduse järgi eeldab see muidugi üldkoosoleku otsust, aga nagu me teame, siis osadele seadused lihtsalt ei kehti – tehakse, mida ise tahetakse. Kui tahan ikka teenust osutada, siis ma ka osutan! Nüüd, kui see kogu jama hargnema hakkas, siis viimase poole aasta raamatupidamise teenuse eest on arve makstud hoopis mingile naaber maakonna raamatupidamise firmale, kellele maksti arve välja kuue kuu eest korraga, detsembrikuus. Kirjutasin sinna firmasse ja küsisin mõned küsimused, aga arvata võib, et vastust ei ole mulle antud.

Pilt on põhimõtteliselt kiirelt selgeks tehtud. Vahepeal oli kaks korda perioodi, kus Valla haldusfirma ei puutunud tegelikult üldse enam sellesse korteriühistusse (sest raamatupidamist tegi Esimese juhatuse liikme firma ja haldust tema lähikondlase firma), aga ometi esitati haldusfirma poolt korteriühistule arveid. Kui firma teenust ei osuta, siis mille eest üldse arveid esitatakse? Ok, soojusenergia oli see artikkel, mis eraldi lepingu alla kuulus, aga teised kuluread, mis arvetel olid, ei oleks saanud seal ju olla. Teenust ju ei pakuta! Kui küsisin Valla haldusfirma nõukogu liikmelt selle kohta aru, siis vastust ma sellele ei saanud. Jäetigi täitsa vastamata.

Isegi siis, kui Valla firma teatud perioodidel üldse korteriühistusse ei puutunud, saadeti korteriomanikele igakuiseid arveid, kus kõik andmed, e-mailid, info kuulus Valla haldusfirmale. Mina saan asjast aru nii – Esimene juhatuse liige töötab Valla haldusfirmas, Esimese juhatuse liikme lähikondlane (kelle firma korteriühistut vahetustega haldas) töötab Valla haldusfirmas. Nad saavad mõlemad Valla haldusfirmast töötasu. Inimesed teavad, et maksavad oma tasu Valla haldusfirmasse, aga reaalsus oli see, et raamatupidamise eest liikus raha Esimese juhatuse liikme firmasse ja haldusteenuse eest tema lähikondlase firmasse. Kas ma saan õigesti aru, et tööd tehakse valla raha eest, aga raha läheb erasektorisse? Lihtsalt mõtlen siin praegu… 
Küsisin selles osas ka Valla haldusfirma nõukogu liikmelt seisukohta, et kas tema arust on tegemist usaldusväärse inimesega, kui ta kannab ühistu liikmete teadmata korteriühistu pangakontolt raha enda ja oma lähikondlase firmasse. Ja teate, mis vastuse ma sain. Istuge ikka enne maha, kui loete, sest see vastus on minu meelest eriti jabur! Sain vastuseks, et ta ei usu, et kontolt pangarööv on tehtud!!! Kui mina seda lugesin, siis ma ei tahtnud küll uskuda, et üks nõukogu liige sellise vastuse annab! Päriselt?

Kui ma küsisin nõukogu liikmelt, et kuidas tema kommenteerib seda, et volitatud isikul ei lubata dokumentidega tutvuda ja selle takistamiseks kutsutakse kohale jurist, siis tema esitas küsimuse vastu, et kas jurist kasutas jõudu! Wau! Ei füüsilist jõudu tõesti ei kasutanud, aga nagu ma sellest küsimusest ja irooniast aru võin saada, siis ma oleksin pidanud tollel päeval üle laua lendama, dokumendid kaenlasse haarama ja kõike muud tegema, et ma siiski näeksin neid dokumente.

Kõige jaburam vastus ja teema tuli esile siis, kui ma soovisin teada saada, kes on Valla haldusfirma poolt allkirjastanud need kaks lepingut/kokkulepet, millega korteriühistule haldusteenust pakuti. Kuna lepingud oli sõlmitud nii, et seal ei olnud MITTE ÜHTEGI isiku nime, siis mulle ongi jäänud arusaamatuks, kes need lepingud allkirjastanud on.

Saatsin Esimesele juhatuse liikmele kirja ja küsisin, et kes on Valla haldusfirma poolt lepingu allkirjastanud. Vastust ma loomulikult ei saanud. Esimene juhatuse liige on äriregistri järgi Valla haldusfirma esindusisik ja tema allkiri see ei olnud, siis pidi see olema keegi teine, kellel on volitused. Kuna Esimene juhatuse liige mulle vastust ei andnud, siis saatsin küsimuse edasi ka Valla haldusfirma nõukogu liikmetele. Pärisin aru, kelle allkiri see ikkagi on ja kas allkirjastajal oli allkirjastamise hetkel ka selleks vajalikud volitused. Ja teate, millise vastuse ma sealt sain?! Sain vastuseks, et ühistu PIDI teadma, kes lepinguid allkirjastab. Kui vaja, siis küsitakse volikirja ja selle koopia peaks meil olemas olema. Hellou! Kui meil see volikiri ja need andmed olemas oleks, siis ma seda ju ei küsiks! Kõige toredam ongi see, et ühistus ajas asju seesama Esimene juhatuse liige, kes on äriregistri järgi Valla haldusfirma ainuke esindusisik. Saatsin nõukogu liikmele uuesti kirja ja selgitasin, et teenuse pakkuja oli Valla haldusfirma ja kokkulepe on sõlmitud Valla haldusfirmaga, järelikult nad peavad avalikustama, kes on need lepingud/kokkulepped allkirjastanud. Jäädi enda juurde kindlaks ja öeldi, et neil ei ole mitte midagi lisada.

Ulme! Milline korrektne firma sõlmib üldse lepinguid, kus ei ole isegi mitte allkirjastajate nimesid all?!

Ok, mina tean, et need lepingud on tegelikult sõlmitud tagant järele ja ma saan seda 100% ka tõendada. Lubasin nõukogu liikmele, et nii, kui ma saan teada, kes need lepingud allkirjastanud on, saan volitusest koopia, siis avalikustan ma talle esimesena, kuidas ma julgen väita, et need lepingud võltsitud on. Kui ma selles nii kindel ei oleks, siis arvata võib, et ma ei kirjutaks sellest. Ilmselt ei julge keegi sealt pundist praegu pead pakule panna ja seepärast käibki keerutamine, et ühistu PEAB ja PIDI ise teadma, kes lepingu allkirjastas!

Hästi lahedad on vastused, kus ma küsin konkreetseid teemasid, mis puudutavad korteriühistut ja Valla haldusfirmat ning mulle vastatakse selle peale, et kui ühistu on sõlminud valesid lepinguid või lepingud on sõlmitud valedel alustel, siis ma saan seda asja arutada ühistu endaga. Kõik vastused saab anda Esimene juhatuse liige, kes oli see isik, kes ühistus asju ajas, korteriühistu pangakontot haldas ja need küsimused tekitas. Kuna seesama Esimene juhatuse liige esindab samal ajal ka Valla haldusfirmat, siis arvata võib, et nõukogu teda toetab. Olenemata sellest, millised on olnud eksimused või vead! Eks ma siis küsin iseendalt, kes selle Valla haldusfirma lepingu ikkagi allkirjastas! Ma arvan, et ühel heal päeval saan ma oma küsimusele ka vastuse.

Mind ajab pehmelt öeldes naerma väide, kuidas raiutakse nagu rauda, et Valla haldusfirma ei osuta raamatupidamise teenust! Ma ei pea siinjuures kohe kindlasti silmas seda, et mõni suvaline firma astub nüüd Valla haldusfirmasse sisse ja palub raamatupidamise teenuse osutamist. Ma pean silmas haldusteenust koos raamatupidamisega. Olen näinud mitmete kortermajade dokumentatsioone ja osadel majadel on Valla haldusfirma haldusteenust ise pakkunud. Kuna raamatupidamise eest ühelegi teisele firmale eraldi arveid makstud ei ole, siis sisaldabki haldusteenus ka raamatupidamist. Valla haldusfirma ju arveid saadab ja arvet peab keegi seal koostama, seega ei ole siin mingit küsimust! Kas nendes majades pakkus ka siis haldamise raames raamatupidamist jõuluvana? Kohe mitu aastat järjest? Kindlasti mitte. Kui neil ei meeldi sõna raamatupidamine, siis võib selle ju asendada sõnadega „arvete koostamine, arvete edastamine jne.“ Mõte jääb ju ikka samaks!

Teate, mis selle asja juures kõige jaburam on. See minu survestamine, kuidas ei tolereerita seda, et ma ühest korteriühistu probleemist oma blogis kirjutan. Kõige parem nali on muidugi see, kuidas mulle täna teada anti, et mingitel põhjusel levitan ma kolmandatele isikutele korteriühistu ja nende liikmete vahelisi pangatoiminguid. Et selline avaldamine on keelatud ja karistatav! No tere tali! Kolmandateks isikuteks pidasid nad kusjuures iseennast (ehk Valla haldusfirma nõukogu liikmeid), sest nad leiavad, et Valla haldusfirma ei ole üldse seotud osapool. Kõige parem on muidugi see, et kui ma neile kirjutasin, et aastal 2018 ei klapi konto väljavõttes peaaegu mitte ükski Valla haldusfirma arve summaga, mida korteriühistu pangakontolt Valla haldusfirmale tasutud on. Selle tõendamiseks soovisid nad arveid ja konto väljavõtet. Ma siis saatsin. Tegin neile isegi kokkuvõtte! Nüüd ei ole neil millestki muust kinni haarata, kui sellest, et levitan kolmandatele isikutele (ehk neile) ühistu pangakontot. Härra panustab selle peale, et kuna Valla haldusfirma raamatupidamist ei paku, siis ma ei oleks tohtinud seda pangakonto väljavõtet neile saata! Tule taevas appi!! Raamatupidamise teenus või selle osutamine ei puutu üldse asja. Mina võtsin nendega ühendust ja teavitasin, et sisuliselt mitte ükski Valla haldusfirma poolt väljastatud arve ei klapi sellega, mis kontolt tegelikult makstud on. Arved on ju väljastanud Valla haldusfirma ja tegemist on Valla haldusfirmaga, seega on nad kohe kindlasti nõukogu liikmetena teine osapool, mitte „kolmandad isikud.“ Kelle poole ma siis nagu veel pöörduma peaksin, kui mitte firma nö aju poole? Naabri kassi w?

Mis ma sellisele vastuse peale ikka öelda oskasin. Mitte midagi muud, kui seda, et kui minu tegevus oli tõesti keelatud ja karistatav, siis tuleb järelikult kuhugi kaebus teha. Kellele täpsemalt, seda ma küll soovitada ei osanud. Ah, mõtlevad ise äkki välja ;)

Olen saanud teateid, et minu blogi kirjutamine ei ole tolereeritav ja ma peaksin koheselt blogi sissekanded lõpetama, sest mul puuduvad igasugused tõendid selle kohta, et Valla haldusfirma oleks tekitanud mingisugust kahju. Lisati, et ilma tõenditeta vargustes ja kriminaalsetes asjades süüdistamine on minu puhul karistatav. Püha püss! Ma ei ole isegi poole sõnaga kirjutanud sellest, et keegi kusagil midagi varastanud on. Lepingute võltsimine (tagant järele vormistamine) tuli alles selle sissekandega päevakorda ja selles osas on mul kindlad tõendid ka olemas. Kohe, kui olen Valla haldusfirmalt saanud andmed, kes need kaks lepingud/kokkulepet firma poolt allkirjastas, võin nende soovil politseisse minna ja KarS § 344 ja 345 põhjal kuriteoteate(d) teha.

See, kas Valla haldusfirma oma tegevusega on nii puhas nagu prillikivi, julgen ma küll kahelda. Ma toon siinjuures ainult kaks näidet.

Alustame sellest, kuidas Valla haldusfirma, kelle esindusõigus kuulub Esimesele juhatuse liikmele ja kes koostab Valla haldusfirmas arveid (nõukogu liikme enda väide), esitas korteriühistule ca 11 000 arve. Võlgnevus kogunes hetkel, mil majal korteriühistu puudus ja maja haldas Valla haldusfirma! Valla haldusfirma ei suutnud võlgnikuga toime tulla ja võlg muudkui kasvas. Kasvas päris pirakaks! Peaaegu 11 000 eurot! Peale korteriühistu loomist, esitab Valla haldusfirma koheselt korteriühistule kommunaalteenuste võlgnevuse osas arve, mille suurema osa moodustaski üks ainus korteriomand ehk suurusjärgus 11 000 eurot. Selle ca 11 000 arve võtab korteriühistus vastu seesama Esimene juhatuse liige (kes on siis Valla haldusfirma esindaja). Ja selle arve maksab osade kaupa samuti SEESAMA Esimene juhatuse liige, sest temal on ainukesena korteriühistu pangakontole kasutusõigus. Arve saabki tasutud. Nii lihtne ja mugav. Kui mina oleksin olnud korteriühistus tol hetkel juhatuse liige, siis ma oleksin kohe kindlasti selle arve vaidlustanud. Teate ju küll, et siin tulevad mängu aegumistähtajad, TsÜS § 154 jne. Iga ühistu eest seisev juhatuse liige oleks selle arve vaidlustanud! Valla haldusfirma oleks sel juhul saanud maksimaalselt 4000 eurot saanud (kui sedagi!), mitte ca 11 000 eurot. Korteriühistul vastuvaidlejat ei olnud, sest mõlemal poolel oli ju üks ja seesama isik! Huvide konflikti pole, ega ju?!

Selle teema juurde tulen ma kindlasti tagasi, esiteks sellepärast, et arve oleks saanud vaidlustada ja teiseks sellepärast, et Valla haldusfirma nõukogu liige kinnitas, et Valla haldusfirma võttis kasutusele kõik vajalikud meetmed, et võlgnevus kätte saada. Lugesin Valla haldusfirmaga seotud kohtuotsuseid ja ühes otsuses oli kirjas, et kõik dokumentatsioon korteri võlgnevuse osas edastatakse korteriühistule. Meil selliseid dokumente selle korteri võlgnevuse osas kaustas ei olnud. Palusin mulle edastada kõik dokumendid, mis tõendaksid, et võla kätte saamisega tõesti tegeleti. Vastust ma enam ei saanud. Nägin lahendite osas igasugu muid maksekäsu kiirmenetlusi ja kohtuasju, aga mitte selle korteri osas. Jään huviga dokumente ootama!

Järgmisena võin ma välja tuua selle, et seesama Valla haldusfirma esitas korteriühistule arveid, mille üks müügiartikkel sisaldas elektriarvet korteri eest, mille lepingu on Valla haldusfirma ise sõlminud. Kui Valla haldusfirma sõlmib elektrilepingu, siis maksab ka arve Valla haldusfirma, mitte seda ei pea maksma korteriühistu, kus korter asub! Reaalselt peaks elektriarve tasuma ikka korter, kus elektrit tarbitakse! Kohe järgmisel päeval, kui avastasime selle, et Esimene juhatuse liige on ühistu pangakontolt oma firmasse raha kandnud ja selle kohta aru pärisime, saatis Valla haldusfirma esindaja kirja elektritarnijale ja palus elektrileping reaalsele kasutajale ümber sõlmida. Ilmselt mõisteti, et jalgealune hakkab korteriühistus tuliseks minema ja kõik lappama läinud asjad tuleb korda ajada. Mulle jääb endiselt arusaamatuks, miks pidi korteriühistu tasuma Valla haldusfirma poolt sõlmitud elektrilepingu arveid?! NB! Kusjuures need arved on korteriühistu poolt kõik ka reaalselt tasutud. Valla haldusfirma on jooksvalt kogu aeg mingisugust ümmargust summat omakorda korteriühistu pangakontole kandnud, selgitusega justkui kommunaalteenused on valesti makstud. Ja nii sisuliselt kolm aastat järjest!? Minu jaoks on küll ebausutav, et üks korter maksab kolm aastat järjest kommunaalarveid valesti…Mis oli asja point? Ei tea! Aga ma oskan aimata :)

Kas ma sellele küsimusele sain nõukogu liikmelt vastuse, et miks pidi korteriühistu tasuma elektriarveid, mille lepingu on sõlminud Valla haldusfirma? Loomulikult mitte!

Tundub, et see teema ei lõppe veel nii pea, sest kõik kehitavad õlgu ja keegi justkui mitte midagi ei tea. Vastutada ka keegi ei taha. Need teemad pole ainukesed, mis üles on kerkinud, on veel küsimusi, aga nendest ei saa ma hetkel veel kirjutada. Kindlasti ma nendest teemadest kirjutan. 

Kuna seal külas on minu suunas nüüd korralikult pori loopima hakatud, siis valgustan paari sõnaga ka neid, kes seda jama äkki usuvad.

Minu kõrvu on siis kostunud, see et Virge on petis; Virge on töötu, kes jõuga võõrasse külla oma haldusteenusega sisse pressib ja kes kasutab selleks mustamise taktikat. Midagi oli veel, aga ma enam ei mäletagi mis see oli. Ega ma väga selle peale mõtelgi. Eks ma oleks pidanud ette arvestama, et selline mudalaviin tulla võib. Samas ega ma ikka osanud küll, sest eeldasin, et lähen lihtsalt ühte kortermaja haldama, mitte ei satu sellisesse hookus-pookusesse, kus ma praegu olen. Eks ma lasengi tegelikult selle sodi, mis minu kõrvu jõuab, ühest kõrvast sisse ja teisest kohe ka välja.

Mis osas ma petis olen, vot seda ma küll öelda ei oska ja ma julgen väita, et ma olen natuke isegi liiga aus inimene. Teate ju küll, et liigne ausus pidi lollus olema. Petiseks ma kohe kindlasti ennast ei nimetaks.

Mis töötuks olemisse puutub, siis peale Soomest tagasi kolimist ei ole ma tõesti tavapärasel palgatööl käinud, sest leidsin oma suunad, millega tegeleda ja leiba lauale teenida. Miljoneid muidugi ei teeni, aga nii palju küll, et oma kolm last ära toita. Muud mul kusjuures vaja polegi. Uhkeid autosid pole liisingusse võtnud ja ei kavatse võtta ka. Vana Ford ajab asja endiselt veel ära :) Kui eraettevõtlus tähendab seda, et ma olen töötu, siis tunnistan – olen töötu! :) Kusjuures mulle meeldib see töötu elu, sest ma saan toimetada omas rütmis, olla oma laste jaoks ja teha asju siis, kui mina tahan. Ma ei kujutakski ette, mis see palganumber üldse olema peaks, et kuhugi palgatööle oleksin nõus minema…Las ma naudin oma töötu elu edasi ;)

Mis minu haldusfirmat ja sellesse puutub, et jõuga turule trügin, siis see on ka üks suur huumor. Kui ma tõesti nii väga endale haldamiseks korteriühistuid juurde tahaksin saada, siis ma võiksin seda ka Haapsalus teha, mitte ei pea kaks korda kaugemale minema. Haapsalu põhipakkuja on minu pakkumisest oluliselt kallim ja seega ei oleks mul mitte mingisugust probleeme vajadusel Haapsalust omale kortermaju juurde saada. Ma kevadest saadiks mõtlesin, et kas hakkan selle alaga natuke intensiivsemalt tegelema või mitte. Veebruaris-märtsis tegin läbi ka korteriühistu juhi baaskoolituse, arvates et viitsin sellega tegelema hakata. Suvel läksin aga Tartu ülikooli katsetele ja sain endalegi ootamatult sisse. Kõik kursused ja majade haldamisplaanid lükkusid kohe kaugemasse tulevikku. Kuni selle ajani, mil novembris see korteriühistu teema pihta hakkas. Kusjuures sügisel veel kirjutati EKÜL-st (Eesti Korteriühistute Liit) ja küsiti, et kas ma nüüd põhikursusele ka tahaksin minna. Ma saatsin vastuse, et ei taha kuna pühendun ülikoolile ja ühinen nendega uuesti millalgi tulevikus. Kui ma olin aru saanud, et see ühistu teema tõotab selliseks minna, kus mul oleks erinevat juriidilist abi vaja, siis tegin oma otsuse ümber ja kirjutasin novembri lõpus, et kas ma saan ikkagi kursusega ühineda. Olgugi, et kursus läks käima novembri alguses, siis nad olid nõus mind sinna võtma. Minule endale tähendas see muidugi taas lisakoormust, sest seal kursustel on samamoodi erinevad ülesanded ja testid ning need tuli mul tagant järgi ära teha. 
Detsembris oligi mul tegemist nii palju, et mul ei olnud aega süüagi. Selle ühistu dokumentatsiooniga oli tutvumist, ülikoolis olid eksamid-tööd-aruanded-ettekanded, ühistu kursusel ülesanded-testid. Pingeline oli, aga vedasin välja - mul ongi loomu poolest väga kõrge pinge- ja stressitaluvus võime. Kui paljud vajuvad selle surve all kokku, siis mina saan justkui powerit juurde ja pingutan veel rohkem. Ühesõnaga see, et ma praegu selles külas ühte kortermaja üldse haldan, oli tõesti nende korteriomanike tõsine soov ja häda endale keegi leida. Kindlasti ei kavatse ma seal külas nüüd turgu vallutama hakata, aga kui mõni maja veel tunneb, et vajab uut haldajat, siis maksimum, mis minu võimed hetkel lubavad, olekski 2-3 maja. Kuna mina tahan oma tööd teha korralikult, siis eluilmas ei krabaks ma endale kokku 20-30 maja, kus ma neid hallata ei suudaks. Raha võib ju hea olla, aga see ei ole päris minu stiil. Ühesõnaga ärge kartke – Virge ei tule oma haldusfirmaga jõuga peale! :)

Saate ise aru, et suur osa aurust kulub praegu mingisuguse kummalise võitluse peale, kus ma soovin korteriühistu asjadest ja selle eelnevast ajamisest sotti saada.

Kui minusugune kõva pähkel selle seltskonnaga juba vaikselt hätta jääb, siis ma ei imesta üldse, et selles väikses külas (mis ei ole tegelikult üldse nii väike!) asjalood sedasi on nagu need on. See ringkaitse on seal väga tugevasti sisse kodeeritud ja sellele pundile on üsna raske vastu saada. AGA see ei ole siiski võimatu!

Kuna kogu sellesse kompotti on segatud siiski valla osalusega ettevõte ja seega ei ole siin muud valikut, kui asjaga edasi minna. Keegi peab ju ometi vastuseid andma hakkama ja vastutama. Eks ma saadan nüüd lähipäevadel (homme-ülehomme pühendun küll koolile!) nüüd ametliku päringu samade küsimustega, mida ma mitu korda juba esitanud olen, aga millele mulle vastuseid lihtsalt ei anta. Kui ma saan siis ka samasuguse vastuse, et a la firma oli puu otsas, kui arveid koostati ja inimestele laiali jagati, siis on viimane aeg midagi tõsisemat ette võtta. 
Valla osalusega firmas ja selle nõukogus võiks ometi olla sellised inimesed, kes mingigi vastutuse võtavad ja selliseid vastuseid annavad, mis adekvaatsed on.

Ajame selle asja siis lõpuni ja vaatame, kuhu see kokkuvõttes välja viib.

2 kommentaari:

 1. Kui tohib küsida, siis kui suur ühistu on?
  (Asjatan ühes väikeses külas 12-liikmelises ühistus, ulme suured summad tunduvad teil liikuvat)

  VastaKustuta
  Vastused
  1. Ikka võib. Sellel konkreetsel majal on 25 liiget. See võlasumma oligi ilmselt koguneneud 10-15 aastaga, muidu see nii suur ei oleks olnud. Summad on ulmelised jah.

   Kustuta