Lehevaatamisi kokku

Pühapäev, 31. jaanuar 2021

Kui mureks on korteriühistu - vol 5

Pean oma sissekannet alustama sellega, et minu püsilugejad ei luba mul selle korteriühistu teemale eraldi blogi teha, sest see lugu on nende jaoks ka põnev ja seega jätkan ikka nii nagu ma seni jätkanud olen. Kes seda lugu enam lugeda ei viitsi, jätabki korteriühistu sissekande lihtsalt lugemata ;)
Ühesõnaga jätkan ikka oma senises blogis.

Mul ei olekski praegu aega uue blogi kallal nokitseda, sest reede hommikul sain ühe kummalise nõudekirja, milles minult nõutakse üle 2000 euro. Ma olevat ühe isiku kohta ebaõigeid ja au teotavaid faktiväiteid avaldanud. Inimese puhul olevat tegemist väärika ja oma kogukonnas tuntud ning austatud inimesega. Sulgudes on veel eraldi välja toodu, et tegemist on endise n.ö avaliku persooniga. No mitte midagi ei saa aru! Omateada ei ole ma ühestki endisest staarist kirjutanud. Mina olen kirjutanuud ühe inimese tegevusest/tegevusetusest seoses korteriühistutega, kellest ma enne seda saagat mitte midagi ei teadnud. 
Aga kui nõudekiri on esitatud, eks sellele tuleb siis vastata, mis mul muud ikka üle jääb.

Enne korteriühistu teemaga jätkamist pean korrigeerima kahte asja. Esiteks, kui ma varasemalt kirjutasin, et tegemist on valla osalusega firmaga, siis ma eksisin. Valla osalus on tegelikult 100% ja seega ongi tegemist valla firmaga, mitte ainult osalusega. Minu viga, ei teadnud. No ma ei teadnud sellest piirkonnast üldse suurt midagi. Nüüd, kus ma olen natuke rohkem valla paberites ka sobrama hakanud, siis nüüd sai selgeks. Seega 100% Valla Haldusfirma.

Teine asi, mida korrigeerima pean, on see, et Esimene juhatuse liige oli mulle 19.jaanuaril ikkagi Valla Haldusfirma esindajana vastuse saatnud (kui minu avalduse saatmisest täpselt 30 päeva täis sai), aga mingil põhjusel oli see rämpsposti läinud! See on ausalt öeldes kummaline, sest rämpsposti oli läinud kaks Esimese juhatuse liikme kirja (millest teine ei olnud nüüd nii väga oluline). Kui mõned päevad tagasi postkasti puhastasin, siis avastasingi selle vastuse ühesõnaga rämpsust. Oma sissekandes kirjutasin, et ei ole seoses remondifondi ja katusetööde osas vastust saanud. Laias laastus ei kirjutanud ma midagi valesti, sest vastuseid ma tegelikult ikkagi ei saanud. Formaalselt mulle vastus küll saadeti, aga sellel puudus konkreetne sisu, sest selline ümar jutt ei andnud mulle absoluutselt mitte midagi.

Edastasin Esimesele juhatuse liikmele 19.detsembril avalduse konkreetsete küsimustega, mis puudutasid 2014-2017 aastatel korteriühistus toimunud katusetöid. Palusin hinnapakkumisi (seal hulgas loomulikult ka konkureerivaid pakkumisi), töövõtulepinguid ja tasutud arveid.

Teise teemana palusin konkreetset infot selle kohta, millal alustati korteriühistus remondifondi kogumisega ja kui palju igal aastal raha kogunes. Palusin kogunenud summad aastate lõikes välja tuua.

Noh, ja ma sain siis sellise vastuse:


 Nüüd me saimegi vajaliku info nende katusetööde kohta ja remondifondiga on ka pilt selge!

Kellelgi ju ühtegi küsimust ei teki! Kõik on selge nagu prillikivi!

Ja selliseid vastuseid/aruandlust esitab siis Valla Haldusfirma juhatuse liige! Ma soovin PÄRIS AUSALT saada KONKREETSEID vastuseid selle kohta, kui palju koguti remondifondi ja mida selle rahaga tehtud on. Kui majas teostati mingeid töid, siis selle kohta peab ju olema dokumentatsioon. Tulebki need ette näidata ja me juhatuse/ühistu liikmetena saame teadmised, kuhu raha kulunud on. Ei midagi keerulist! Täiesti normaalsed ja õigustatud küsimused.

Nii palju siis minu avaldusest ja antud „vastustest“, aga lohutama peab ilmselt see, et kolme kuu jooksul edastatakse mulle arvete koopiad :) 

Nüüd jätkame palju huvitavama looga, sest lähme aega, kui mina selles alevis aktuaalne teema ei olnud, aga probleemid olid endiselt samad.

2017 aasta lõpul loodi selles samas alevis ühes teises majas korteriühistu. Enne ühistu loomist haldas ca 20 aastat maja Valla Haldusfirma. Ühistu üheks asutajaliikmeks oli seesama Esimene juhatuse liige, kes meile kõigile juba tuttav on. Koos temaga asusid juhatuse liikmeteks kaks samas majas elavat inimest, anname neile nimed: liige A ja liige B

Ühistu sai loodud. Elanikud teadsid, et nende maja haldab Valla Haldusfirma, kogutakse remondifondi ja kõik sujub nii nagu sujuma peab. 
Mind paneb selles mõttes praegu küsima, et kui ühistud loodi, siis miks ei kirjutatud asutamisprotokolli ühe punktina, et majale pakub teenust Valla Haldusfirma. Inimesed ju teadsid, et haldusteenust pakub endiselt sama firma, mis varasemaltki, ainult et nüüd makstakse teenuse eest ühistu pangakontolt. Kui üldkoosolek oleks selle kinnitanud, siis oleks asi puust ja punaselt kirjas olnud. Noh, ei tea miks nii ei tehtud…

Selles korteriühistus möödus aeg. Esimeselt juhatuse liikmelt küsiti aeg ajalt maja olukorra kohta, sooviti teada, kui palju ühistul raha kogutud on. Vastuseid aga ei antud. Küll polnud Esimesel juhatuse liikmel aega, küll olid muud tegemised, küll oli kiire ja raha kohta öeldi, et seda ei ole. 
Möödus aega. A ja B ei saanud endiselt Esimese juhatuse liikmelt oma küsimustele vastuseid ja lisaks ei näidatud ühistuga seotud dokumente. A ja B otsustasid juhatusest ise tagasi astuda, sest nad ei olnud nõus vastutust võtma asjade eest, millest nad mitte midagi ei tea ja mille kohta neile mitte mingisugust infot ei anta. 
2019 kevadel jäi niisiis Esimene juhatuse liige korteriühistut juhtima üksinda. 
Möödus veel aasta. Ühistu liikmed ei saanud endiselt mittemingisugust infot ühistu olukorra kohta ja A sai aru, et midagi tuleb lihtsalt ette võtta, sest selline asi ei saa lihtsalt jätkuda. Mõni tahaks öelda, et kui toimusid üldkoosolekud ja kinnitati majandusaasta aruandeid ja majanduskavasid, siis ometi ju oleks pidanud infot saama. Tõde on see, et ei saadud ka siis. Majanduskavasid e-mailidele ei saadetud ja üldkoosolekute ajal ei võetud neid ka paberkujul kaasa. Ma imestangi, kuidas nende vastuvõtmine siis üldse käis, sest vastu on need ju ometi võetud! Inimesed on rääkinud, et kõik oligi jutu tasandil, a la räägiti, milliseid töid teha võiks/peaks ja raha kohta öeldi alati, et seda lihtsalt ei ole. Oligi sisuliselt kõik!

Nüüd ma kirjutan sellest, kuidas see Esimene juhatuse liige juhatusest põhimõtteliselt „jõuga“ maha võeti.

2020 aastal hakkas liige A korteriühistule siiski lahendust otsima, sest selline asi ei saanud enam jätkuda (dokumente ei näidata, midagi sisuliselt ei tehta ja raha kohta öeldakse, et seda pole!) ja võttis ühendust Eesti Korteriühistu Liiduga, kes jagas soovitusi/juhiseid, kuidas midagi tegema peaks. Saatus mängis novembrikuus kaardid ise kätte. Sest sügisel hakkas katuselt kusagilt vesi sisse tulema ja üks majaelanikest tõstis selle osas kõvemat kisa. Esimesel juhatuse liikmel ei jäänud muud üle, kui üldkoosolek kokku kutsuda. Üheks päevakorra punktiks pani ta ka juhatuse liikme valimise. Ilmselt eeldusega, et saab enda kõrvale kellegi juurde, aga asi läks hoopis teisiti.

Kui koosolek algas ja Esimene juhatuse liige seda läbi hakkas viima, siis tegi A sellise lükke, mida Esimene juhatuse liige kindlasti oodata ei osanud. A ütles, et tema ise viib tänast üldkoosolekut läbi. Esimene juhatuse liige oli ilmselt jahmunud ja ütles, et ta ei saa seda teha. A oli teadlik, et saab küll, sest üldkoosolekul osalejad otsustavad üldkoosoleku juhataja. A küsis osalejatelt, kes on nõus, et üldkoosoleku viib läbi tema. Selle poolt oli iga viimne kui osaleja! Asi oli sellega otsustatud. Koosolekut juhatas A ja protokollijaks sai üks teine ühistu liige. Esimese punktina tehti ettepanek Esimene juhatuse liige juhatusest tagasi kutsuda. Taaskord oli otsus ühehäälne. Ühistule valiti uus juhatus ja Esimese juhatuse liikme staatus selles korteriühistus oli oma lõpu saanud.

Siin kohal on vist paras aeg meelde tuletada, et selle ühistuga toimus kõik ilma minu osaluseta. Mina ei teadnud sellel ajahetkel selle alevi ja korteriühistu probleemidest veel midagi. Minu roll selle alevi korteriühistute saagas algas ca nädal aega hiljem.

Lähme tagasi korteriühistu juurde. Kui uuele juhatusele korteriühistu dokumendid üle anti, siis oli Esimene juhatuse liige sinna vahele pannud paberi nagu ta oleks justkui ise juhatusest tagasi astunud. Teavad praegused juhatuse liikmed ja kõik üldkoosolekul osalenud inimesed, et nii see tegelikult ei olnud. Dokumendid anti üle kusjuures osaliselt, sest puuduvad paberid anti juhatusele üle alles sellel teisipäeval (ehk 2,5 kuud hiljem). Kusjuures dokumentide üleandmise akti oli esialgu sisse kirjutatud samasugune klausel nagu oli sellel korteriühistul, mille mina üle võtsin ehk: „Käesoleva akti allakirjutamisega antakse dokumendid üle ilma vastastikuseid nõudeid esitamata.“ 
Mina lasin dokumentide ülevõtmisel selle rea loomulikult maha võtta ja soovitasin neil ka seda teha. 
Miks selline lause seal üldse olema peaks? Ei tea!

Peale seda, kui ühistul oli uus juhatus olemas, tehti pangakontole ka ligipääs ja see, mis kontolt vastu vaatas, oli rohkem, kui üllatus!

2017 aasta lõpus oli ühistu pangakontol 9 eurot.

2018 aasta lõpus 4,82 eurot.

2019 aasta lõpus 5,89 eurot!

Inimesed maksid igakuiselt remondifondi (lisaks hooldusfondi), aga aasta lõpus on ühistu pangakontol raha alla kümne euro!!!!Ulme!

Kontol ei olnud isegi mitte osakapitali, mille kõik liikmed ühistu asutamisel maksid!

Võtsin ette selle maja majanduskavad ja majanduskavades on põhimõtteliselt PUUST ja PUNASELT kirjas, et 1.1.2019 seisuga on remondijääk 3733 eurot ja 31.12.2019 seisuga 5433. Iga inimene, kes seda majanduskava vaatab, siis ta näeb ja saabki aru, et täpselt nii palju raha remondifondis ongi. Minu jaoks on küll tegemist teadlikult ühistu liikmetele vale ettekujutuse loomisega, sest seda raha ju tegelikult kontol ei olnud! Olgugi, et seda koguti!

Veenduge ise:

2018 aasta lõpuga seis remondifondis 

2019 aasta lõpuga seis remondifondis

Aga jah, korteriühistu pangakontol oli 2017 aasta lõpuga igatahes 9 eurot, 2018 lõpus 4,82 eurot ja 2019 aasta lõpus 5,89 eurot!

Kuidas see võimalik on?

Sellel majal läks veel täbaramini, kui see nn „minu“ majal, sest A maja sai Valla Haldusfirmalt „päranduseks“ ca 17 000 eurose võlgnevuse. Majal oli võlgnike hulgas kolm korterit ja kui palju nende võlgnikega Valla Haldusfirma haldamise ajal tegeleti, on juba iseenesest võlasumma suurusest näha. Ühe korteri puhul leidsin Riigi Teatajast maksekäsu, mis läks hagimenetluseks, aga kuna Valla Haldusfirmast hagiavaldust ei esitatud, siis sinna see asi jäi. Kas teiste korteri osas võla kätte saamiseks mingeid meetodeid kasutati, on mulle teadmata, aga avalikest kanalitest ei leidnud ma küll mitte midagi.

Ühesõnaga Valla Haldusfirma esitas korteriühistule arve. Arve koostaja on konkreetsel ja nimeliselt välja toodud ja see ei ole keegi muu kui Esimene juhatuse liige. Arve võtab ühistu poolt vastu Esimene juhatuse liige ja arvet hakkab osade kaupa maksma Esimene juhatuse liige. 
Korteriühistu juhatuse liikme töö on esindada korteriühistut ja see tema enda poolt esitatud arve oleks pidanud tema enda poolt ka vaidlustama, mitte ta ei oleks tohtinud seda tasuma hakata. Kas arve vaidlustati?

Teised juhatuse liikmed ei teadnud selles arvest loomulikult midagi, sest dokumente neile ju ei näidatud ja pangakontol neil ligipääsu polnud. Nad ei olnud teadlikud, et võivad juhatuse liikmetena endale igal ajal ligipääsu teha. Seis oli põhimõtteliselt sama, mis sellel teisel majal. Kolmas juhatuse liige ei teadnud ju samamoodi, et võib kontole ligipääsu teha ja kui ta minu juhendamisel selle tegi, siis nägime, mis pangakontol toimunud on ja sellest see kõik hargnema hakkaski.

Selle ca 17 000 arve tasumine Esimese juhatuse liikme poolt lõppes 2020 suvel. Tahaks kohe küsida, et mis siis juhtus, et maksmine pooleli jäi. Kas Esimene juhatuse liige sai äkki ise ka aru, et see ei ole normaalne, et inimesed muudkui koguvad ja koguvad, aga raha kontol ikka ei ole. Seda enam, et koguti eraldi remondifondi, hooldusfondi ja nüüd hakati veel reservi ka koguma! Ühesõnaga 2020 suvest ei tehtud Valla Haldusfirmale enam ülekandeid, mille selgitusteks oli enamasti kirjutatud „arvete katteks.“ 
Kui arvate, et võlgnevus sai tasutud, siis kaugel sellest! Nüüd, kus korteriühistu (sel teisipäeval) lõpuks kõik oma paberid kätte sai, oli paberite sekka lisatud ka nimekiri tarnijate võlgnevusest ja viimasel real ilutseb Valla Haldusfirma summaga 11 135 eurot! Ühistu oleks nagu sellise summa veel Valla Haldusfirmale võlgu! Nagu päriselt? No minul päriselt ei ole sõnu. Ausõna ei ole! 

Kusjuures, kui vaadata 2020 majanduskava, siis on Esimene juhatuse liige omale ühistu haldamise ja raamatupidamise eest planeerinud 0,24 €/m2, mitte seal ei ole enam kirjas nii nagu varasematel aastatel oli ehk 0,16 €/m2. Praegused juhatuse liikmed ei teadnud sellest nn "tõusust" loomulikult midagi. Ei saanudki teada, sest majanduskava ju reaalselt paberkujul üldkoosolekul ei tutvustatud ja e-mailile seda samuti ei saadetud! 
Ja kui 2019 majanduskava ka lähemalt uurida, siis näeme, et  2019 aastal kogutav remondifond on täies ulatuses ka kuludesse planeeritud. Kõik need 2172, 96 eurot!
Kõik olemasolevad dokumendid on praegused juhatuse liikmed korto.ee-st enne alla laadinud, kui nad Esimese juhatuse liikme juhatuse kohalt maha võtsid. 
Peale seda koosolekut, kus ta maha võeti, pandi koheselt ka korto.ee lukku ja nemad sellele mõnda aega enam ligi ei saanud. Polnudki vaja, sest kõik vajalikud dokumendid olid juba olemas. 

Ma päris kõikidest asjadest ei saa kirjutada, aga on veel erinevaid askeldamisi. Igal asjal on oma aeg.

Reede oli siis see tähtis päev, mil pidin minema tutvuma ühe kolmanda korteriühistu dokumentidega, mille aega ma olin oodanud aladest 21.detsembrist! Ehk selleks ajaks sisuliselt 40 päeva!

Nooooooooh, kas sain dokumentidega tutvuda?

Loomulikult mitte! :)

Esimese juhatuse liikme lähikondlane olevat haigeks jäänud. Võibolla jäigi ja siis polegi mul muud soovida, kui paranemist ja minule uue aja broneerimist.

Inimesed, kes asjaga lähemalt kursis on, naersid juba päev varem, et ma nagunii ei näe neid dokumente, et küll mingi vabandus tuleb. Mina ise olin kusjuures täiesti kindel, et ma neid näen. Eksisin!

Olen mitu korda palunud uue aja broneerimist, aga vastust ei ole saanud. Minul on ju samuti muud ülesanded ja tegemised ning aega on vaja planeerida. Mul ei ole vahet – pane see aeg nädala või paari pärast. Lihtsalt pane see. Ei saa mina aru, mis nende dokumentidega ja nende vaatamistega on!

Kusjuures 18.detsembrist saadik ootan selle esimese korteriühistu osas puuduvaid dokumentide. 2018-2019 aastate kohta ei olnud mapis ühtegi arvet raamatupidamise osas, mis Esimene juhatuse liige enda firmale kandis. Lisaks puudub arve 1560 euro osas, mis ta oma lähikondlase firmale kandis ja viimased Valla Haldusfirma arved on samuti puudu. Ei teagi, mis arved need olla saavad, sest nende nn halduslepingute järgi ju Valla Haldusfirma ühistule mittemingisugust teenust ei osutanud. Kui ma need arved saaksin, siis näeksin ja saaksin aru. Nende edastamata arvete osas olen ma talle vist juba 3-4-5 kirja saatnud, võibolla rohkemgi, aga ikka ei midagi! VÕS § 626 lg 1 järgi peab ta üle andma kõik ühistuga seotud dokumendid, aga ta lihtsalt ei anna!

Ma ise mõtlen, et kas Esimene juhatuse liige praeguseks hetkeks juba kahetseb, et ta ei võtnud minu pakkumisi vastu, kus pakkusin maha istumist ja asjade vaatamist. Oma mäletamist mööda pakkusin seda suisa mitu korda.  Mina küll kahetseksin. Ma olen varem ka korteriühistuid üle võtnud, kus kõik ei ole nii olnud nagu võibolla võiks. Kui inimesed ise on igakülgselt aktiivsed, soovinud olukorda lahendada ja töötavad kaasa, siis tulebki vanal olukorral jäme punane joon vahele tõmmata ja nullist uuesti alustada. Ei mingisugust probleemi! 
Kui aga algusest peale on selline suhtumine olnud nagu praegusel juhul, siis sellest ei saagi head nahka eeldada.

Tänaseks ma lõpetan, tuleb minna värsket õhku nautima, sest õues on mõnus karge ilm!

3 kommentaari:

 1. palun tulla mu kontorisse kaustade järele, kust leiad kõik arved. Olen oma info kätte saanud, ei vaja neid enam.

  VastaKustuta
 2. Kaustad, mille arveid ma ootan, on ju minu käes! :)
  Millistele kaustadele ma nagu järgi peaksin tulema?
  Ja üldiselt suhtlen ma oma raamatupidajaga läbi e-maili ja telefoni, mitte läbi blogi.
  Lihtsalt sulle teadmiseks ;)

  VastaKustuta
 3. Tead, see lugu sobiks Pealtnägijasse (on veel selline saade olemas?), seda on valus näha, kuidas inimeste usaldust ära kasutatakse. Tegelikult need maffioosnikud (organiseeritud kuritegevuse salaühingu liikmed) ei saa ju suurt midagi teha, kui keegi vahele astub ja ütleb, et nii, siin te enam ei valitse! Kuni inimesed annavad usalduse ja oma õiguse eest ei seisa, nad lihtsalt lüpsavad ja nad leiavad alati kellegi, kes usaldab. Ja elavad nii aastast aastasse. Kuidas nad ise magada saavad, seda ma küll ei tea... Sul on oleks vaja ühte tiimi, kes hakkab seda dokumenteerima, kirjuta hea kokkuvõte ja saada kuskile, äkki saab see juhtum suuremat tähelepanu. Filmitudengid äkki tahaks krimidokki teha. Sa Ma arvan, et see kuritegelik grupeering ei ole ainuke Eestis, ja on vaja, et teised korteriühistud ärkaks üles ja vaataks oma asjad üle.
  Jõudu!

  VastaKustuta