Lehevaatamisi kokku

teisipäev, 29. august 2017

Eelsoojendus homsele istungile

Ma olen ka end selle keissi suhtes juba täitsa ogaraks mõelnud.
Käin oma mõtetes neid asju läbi. Tunne on selline nagu hakkaks ise homme kaitsekõnet pidama! :)

Tulen korraks selle esimese kohtuistungi juurde tagasi, sest mida rohkem ma sellest mõtlen, seda jaburam see on.

Prokurör küsis süüdistatavalt politseiametnikult, et kas teine saab ikka aru, et kiirmenetlust saab ainult siis läbi viia, kui asjaolud on selged?

Võtame seaduse lahti. Täpsemalt siis kommenteeritud väärteomenetluseseadustiku.

Kiirmenetlust kohaldatakse, kui väärteo toimepanemise asjaolud on selged, st kui kohtuvälise menetleja arvates on väärteoasja menetlemisel kogutud piisavalt tõendeid, et lahendad VTMS §-s 108 loetletud küsimused.
Kommenteeritud väärteomenetlusseadustiku kohasel kohtuvälise menetleja arvates.

Politseiametnik arvaski, et tal oligi piisavalt tõendeid ja koostas kiirmenetluse otsuse. Tal olid kolleegide ütlused, klubiomaniku avaldus, tunnistaja ülekuulamise protokoll - 100% oli kindel, et peegel purunes.
Ta ilmselt ei pööranudki tähelepanu sellele, kas peegel kukuti katki või löödi, sest kahju ju tekitati.

Kohtuväline menetleja võib kohaldada kiirmenetlust juhul, kui väärteo toimepanemise asjaolud on selged ja menetlusalusele isikule on:

1) teatatud tema õigused ja kohustused
2) selgitatud, et kiirmenetluses väärteoprotokolli ei koostata
3) võimaldatud anda väärteo toimepanemise kohta ütlusi ning kui isik nõustub kiirmenetlusega

Isikule teatati tema õigused ja kohustused ning ta nõustus kiirmenetluse otsusega - selle kinnituseks ka meesterahava D allkiri!

INIMENE NÕUSTUS KIIRMENETLUSE OTSUSEGA!

Süüdistatav selgitabki, et inimene oli ju kiirmenetlusega nõus!

Järgmine kuldlause prokuröri poolt oli selline:" Ta oli nõus kiirmenetluse läbiviimisega, aga miks te otsustasite otsuse teha?"

Et nagu mida?!
Hakkan kiirmenetlust koostama ja otsust ei teegi w? Jätan pooleli w?
See on juba kerge huumori valdkond!
Õigus, prokuratuur teebki ju selle keissiga kohtus huumorit!

Nii prokurör, kui ka kohtunik panid nagu ühest suust, et meesterahas D eitas ju lõhkumist.

Arvake ära, kui paljud menetlusalused oma tegusid eitavad? Ma julgeks väita, et iga teine! See ei tähenda, et nad eksinud ei oleks.

Riigikohus on samuti seisukohal, et menetlusaluse isiku poolt väärteo toimepanemise eitamine ei ole kiirmenetluse välistav asjaolu.

Kui inimene siiski leiab, et kiirmenetluse otsus ei ole õige, siis on tal õigus asi edasi kaevata ja protokolli tühistamist nõuda.

INIMENE EI VAIDLUSTANUD OTSUST KUNAGI!

Päris kummaline oli ka see, kui kohtunik täiesti lambist järsku süüdistatavalt küsib: "Te ei kahetse midagi nagu ma aru saan?"
Eeeee, miks selline küsimus? Mis kahetsus? Mida ta kahetsema peab? Et oma tööd tegi?
Ühel hetkel räägib kiirmenetluse puhul tõenditest ja järgmisel hetkel selline küsimus...

Mind ärritab kergelt (see on leebelt öeldud) hetkel see ka, kuidas prokurör selgeks üritab teha, kuidas ei toimita, mis ei ole tõend ja mis veel kõik vale oli.

Ma peaksin siin vist pikalt laialt kirjutama sellest, kuidas ma ise politseis töötades prokuratuurist ühte läbiotsimise määrust taotlesin ja kuidas ma selle ilma sain!! See oli omaette tase!


pühapäev, 27. august 2017

Prokuratuuri ja politsei sisekontrolli häbiplekk!!

Hetkel on Eestis on käimas kaks kuuma kohtukeissi - Savisaar ja politseiametnik, kes teadvalt valeotsuse tegi.

Kirjutis tuleb üldiselt pikk, aga kes tervet päeva lugemisele ei viitsi raisata ja kiiret infot tahavad saada, siis üritan teha võimalikult lühikese ülevaate sellest jaburast KRIMINAALSEST JUHTUMIST!

2016 aasta 14.veebruaril käis meesterahvas D ühes Haapsalu ööklubis pidutsemas. Varastel hommikutundidel käis ööklubi seina juures klirin - purunenud oli peegel. Klubi töötajatel ei olnud kahjutekitajat vaja kaugelt otsida, sest selleks oli meesterahavas D.
Asja lahendamiseks pakkus meesterahvas D kahjutasuna 100 eurot, aga pakkumisest keelduti, sest kahju tegelik suurus oli teadmata.
Kuna D oli üle keskmise joobes, käitus aeg ajalt agressiivselt, siis kutsuti asjade väljaselgitamiseks kohale politsei ja meesterahvas D toimetati arestimajja kainenema.
Kui politseimajas oli kätte jõudnud vahetuse aeg, siis edastati juhtunu kohta info edasi uuele vahetusele. Tunnid möödusid ja ööklubi omaniku poolt toodi politseisse avaldus, kus avaldati, et politseile teadaoleva isiku poolt (ehk siis D) lõhuti jalaga ööklubi peegel, millega tekitati klubile kahju 932 eurot.
Kui meesterahvas D oli kaineks saanud, hakati temaga menetlustoiminguid tegema. Politseiametnik koostas D-le kiirmenetlusotsuse, sest oli teada, et peegel oli lõhutud D poolt ja lisaks sellele oli asja kohta laekunud avaldus.
D kirjutas protokollile alla, surus arestimaja töölisel kätt ja läks oma teed.
Kiirmenetluse otsust ei kaevatud edasi, seda ei vaidlustatud.
Otsus jõustus.

Kõik peaks justkui lõppenud olema, aga ei ole.

Ligi AASTA AEGA HILJEM leiab prokuratuur, et politseiametnik on kiirmenetluse otsust koostades käitunud KRIMINAALSELT!
Lausa nii kriminaalselt, et ta on kriminaalsüüdistusega kohtu alla antud!?

Nagu süüdistus veel vähe jabur oleks, siis täpsustan, et sellel ajal, kui kriminaalasi püsti otsustati panna, oli meesterahvas D meie seast juba lahkunud ehk SURNUD!!!

Prokuratuur on omal algatusel läinud kohtusse kiirmenetluse otsusega, mida keegi ei vaidlustanud, mis oli jõustunud ja mille saaja on ammu siit ilmast lahkunud!!??

See oli siis lugu lühidalt.
Kellel lugemiseks rohkem aega, siis edasi saab lugeda sellest, mis toimus esimesel kohtuistungil.

Ilmselgelt ei ole see minu jaoks mingisugune niisama keiss, sest kohtupingis on üks minu parimaid sõbrannasid. Ma ei saa siiani aru, kuidas on võimalik, et süüdistatakse inimest, kes on nii malbe, nii alandlik, nii heasüdamlik, nii...inimene, kes annaks ka võõrale inimesele oma püksid jalast!
Sellisele inimesele tahetakse pähe määrida kurjategija silti ja veel mille eest!!?
Kui sellest  juhtumist teada sain, siis mõtlesin, et see peab küll mingi nali olema ja kohtusse selline jama kindlasti jõuda ei saaks.
Aga näe - eksisin, sest asi on kohtus ja istungki juba peetud!

Mõned nädalad varem ajakirjandus juba kirjutas, kuidas süütule mehele trahvi teinud Haapsalu politseinikku ootab kohtutee.

Esimene kohtuistung toimus Haapsalu kohtumajas 24.augustil. Olin ka kohal ja kuulasin kõrv kikkis tunnistajate ütlusi. Kohal oli ka kaks ajakirjanikku - üks "Õhtulehest", teine "Lääne Elust".
"Õhtulehe" ajakirjanik sai ilmselt üsna varakult aru, et lugu on pastakast välja imetud, sest ca poolteist tundi hiljem lahkus ta kohtusaalist. Pean ütlema, et "Õhtulehe" ajakirjanik kirjutas asjast ka väga objektiivse artikli.

Artikkel ise on siin

Mulle meeldis see, et "Õhtulehe" ajakirjanik viitas oma artikli lõpus sellele, et Haapsalu on väike linn (kus praktiliselt kõik tunnevad kõiki) paljudes juhtumitse figureerivad samad inimesed - kohtunik, prokurör...
Ise lisaksin siia seltskonda ka ajakirjaniku, kes "Lääne Elus" seda juhtumit kajastab.

"Lääne Elu" ajakirjanik kirjutas istungi kohta loo, aga artiklis on kohe tunda, et tegemist on väikelinnaga, kus keegi ei taha kellelegi niisama varba peale astuda ja kasvõi kogemata midagi valesti kirjutada.
Kui võtta arvesse  "Lääne Elu" juhtkirja, siis jääb mulje nagu kohtukeissi õigustatakse. Juhtkirjas lausa ehmatatakse lugejaid sellega, et kodanikele vormistataksegi protokolle ilma igasuguste tõenditeta. Ridade vahelt võiks suisa välja lugeda, et võeti suvaline inimene tänavalt ja talle määrati otsus peegli lõhkumise eest!!
Süüdistatav rääkis tegelikult kohtule seda, et igapäevaselt annab üks vahetus teisele vahetusel materjale üle. Kui keegi tuuakse ühe vahetuse ajal majja, aga vahetus lõppeb, siis tegeleb asjaga edasi uus vahetus, mitte ta ei rääkinud nagu protokolle vormistatakse ilma igasuguste tõenditeta!
Ajakirjanik oskas õnneks  räägitust enda jaoks vajaliku välja noppida ja politseiametnikest sihtmärgi teha!

Imelik tundub see, et kui "Lääne Elu" eelmisel korral selle teema kohta väikse nupukese kirjutas, siis oli see ka onlines. Nüüd, kus teema juba aktiivne on ja ajalehes suur artikkel, siis onlines seda teemat ei ole.
Ilmselt seetõttu, et teadjamad inimesed ei saaks asja kommenteerida ja avalikkusele infot jagada.

No mis siis ikka, infot on võimalik jagada ka muud moodi. Tuleb kohtus kohal käia ja sellest siis avalikult kirjutada.

Ühesõnaga käisin 24.augustil kohtus seda komejanti kuulamas ja kritseldasin omale märkmeid nagu üks korralik ajakirjanik kunagi. Kolm A4 sai täis!

Tunnistuste juurde.

Tunnistaja nr 1, ööklubi tööline, kes rääkis sellest, et meesterahva tegevuse tagajärjel oli klubis peegel purunenud. Mees olevat pakkunud 100 eurot, aga kuna reaalset kahju ei olnud teada, siis töötaja ei olnud pakutava summaga nõus. Mees ei olnud nõus oma kontaktandmeid avaldama ja seetõttu otsustati politsei kutsuda. Teatas klubi peegli lõhkumisest ka omanikule. Pealt ta peegli lõhkumist ei näinud ja seega ei osanud ta öelda, kas peegel purunes kukkumise tagajärjel või löömise.

Tunnistaja nr 2, ööklubi tööline,  kes rääkis sellest, et nägi silmanurgast kuidas meesterahvas koperdas ja käis kõva pauk. Peale seda kutsuti politsei ja kutsumise põhjus oli peegli lõhkumine. Tema politseiga ei vestelnud ja ei tea midagi. Tunnistas, et mees oli liigselt joobes.

Tunnistaja nr 3, kes oli politseipatrullis tööl, tunnistas, et said ööklubisse väljakutse ja väljakutse sisuks oli peegli lõhkumine. Kohale jõudes soovis mees peeglit kinni maksta ja võttis selleks välja oma rahakoti, kus oli sees palju raha. Kogu see raha kukkus klubi põrandale maha. Saades teada, et tal ei ole võimalik kohe tasuda, sai pahaseks. Klubi juures õues muutus agressiivseks ja lõi oma kaaslast. Keeldus politseiga politseimajja minemast. Politseimajja nõustus sõitma juhul, kui kaaslane samuti kaasa tuleb. Jaoskonda viidi seetõttu, et oli liigses joobes ja seetõttu, et tal oli kaasas suur hulk raha, mille tõttu oleks võinud langeda kuriteo ohvriks. Jaoskonnas oli mees agressiivne - karjus ja sõimas. Tunnistaja nr 3 kutsuti politseisse ütlusi andma ligi pool aastat hiljem ja kutsumise põhjus oli meesterahvalt raha kadumine (mitte kiirmenetluse otsus!).

Tunnistaja nr 4, politsei välijuht, kes oli tol ööl tööl. Ise sündmuskohal ei käinud. Esialgne info, mille sai, oli see, et klubis lõhuti peegel ära. Andis hommikul vahetuse üle ja ILMSELT edastas info uuele vahetusele.
Põhimõtteliselt oli tegemist tunnistajaga, kes ei teadnud mitte midagi, ei mäletanud mitte midagi, lemmik sõnad olid ILMSELT ja VIST ja EI MÄLETA. Ühesõnaga turvaline tunnistus.

Kui kohus oli kestnud 1,5 tundi otsustas "Õhtulehe" ajakirjanik lahkuda - ilmselt oli pilt selge.

Tunnistaja nr 5, arestimaja tööline. Kui meesterahvas D oli kaineks saanud, oli aeg ta vabastada. Koostati kõik vajalikud dokumendid ja D kirjutas kõikidele paberitele alla. Peale arestimaja dokumentide vormistamist hakati seoses peegli lõhkumisega koostama kiirmenetluse otsust (selleks ajaks oli kohale jõudnud ka klubi omaniku avaldus). Hommikul olevat D öelnud, et ei mäleta peegli lõhkumisest midagi.

Tunnistaja nr 6 , patrullis tööl olnud abipolitseinik. Esmane info, et agressiivne klient. Korraldus oli minna klubisse ja võtta tunnistused. Turvatöötajalt tuli info peegli lõhkumise kohta ja agressiivse meesterahava ära viimise kohta. Nägi lõhutud peeglit. Peeglist tehti ka fotod. Sai aru, et peegel lõhuti ära, seda ütles nii turvamees, kui ka teenindaja.

Tunnistaja nr 7, klubi omanik, avalduse kirjutaja. Info sai peaaegu kohe peale juhtunut, sest töötaja helistas. Tööline teatas, et klubis on lõhutud peegel. Tegi info põhjal politseile ka avalduse. tunnistas, et avalduses on tema allkiri. Avalduses oli kirjutanud, et politseile teadaolev meesterahvas lõhkus jalaga peegli, tekitades kahju 932 eurot. On meesterahavas D-ga peale avalduse kirjutamist ka suhelnud. D palus avalduse tagasi võtmist ja lubas kahju hüvitamist. Kahju hüvitatud ei ole. Kaamerasalvestust vaatas hiljem ja seal selgus, et meesterahvas kukkus ja lõhkus kukkumise tagajärjel peegli. Politseis kuulati ta üle mitu kuud hiljem.

Vahepeal vaadati üle prokuröri poolt tõendina esitatud videosalvestised. Esimene oli ööklubi salvestis, kus on näha, et D tegevuse järel läheb peegel lõhki. Ausalt öeldes ei saanud mina küll aru, kas ta lõi või kukkus. Vahet pole, fakt on see, et D tegevuse tagajärjel läheb peegel lõhki.

Teine salvestus on filmitud arestimajas, kus D-le kiirmenetluse otsust koostatakse. Videolt on näha, et meesterahvas kirjutab igale poole protokollidele ise alla, keegi ei pista ta sõrmi sahtlite vahele ega vääna käsi selja taha. Kui dokumentidega asjad ühel pool oli, surus meesterahvas D arestimaja töölisel kätt ja läks oma teed.

Süüdistatava (ehk politseiametniku) ülekuulamisest kujunes praktiliselt üheainsa küsimuse esitamine. Eks seal oli natuke muud ka, aga kajama jäi ainult üks - KAS AVALDUS ON TÕEND?!KAS AVALDUS ON TÕEND!?KAS AVALDUS ON TÕEND!!!?
Prokuröri järgmine kuum küsimus oli see, et miks te kirjutasite protokolli, et lõhuti jalga, LÕHUTI JALAGA, LÕHUTI JALAGA!? On ju tõendid, et peegel lõhuti kukkumise tagajärjel!

Kui prokuröril enam midagi küsida ei olnud, siis hakkas minu suureks üllatuseks (ja ka ehmatuseks) kohtunik sama tulistama - KAS TEIE ARVATES ON AVALDUS TÕEND?!? KAS AVALDUS ON TÕEND?! KAS AVALDUS ON TÕEND?
Mille alusel te protokolli kostasite? Ja uuesti - KAS AVALDUS ON TÕEND!?KAS AVALDUS ON TÕEND?!

No täitsa ebareaalne oli! Kohtunik peaks nagu erapooletu olema, mitte inimest sedasi ühe ja sama küsimusega tulistama! Lõpuks jäigi seesama süüdistatav politseiametnik lihtsalt vait, sest ta ei osanud enam midagi vastata.
Mul oli temast tõesti niiiiiii kahju. Oleks tahtnud ise tema asemele seal puldis seista ja tule enda peale võtta....Ta on meil nõnna õrna hingega ja ma täitsa imestan, et ta seal lõpuks nutma ei hakanud.
See kohtukeiss on täiesti lubamatu!

Issand jumal, see inimene võibolla ongi EBAPÄDEV, et otsuse tegemisel kolleegide infot ja kahjusaaja avaldust aluseks võttis, aga selle eest ei saa küll kedagi kurjategijaks teha!
Isegi distsiplinaarkaristuse jaoks oleks see liig.
Ainukene, mida teha saaks, tuleks ta kooli saata, et ta oma teadmisi täiendaks!

Jep, tagantjärgi tarkusena võib tõdeda ka seda, et protokollis olnud sõna "jalg" on saanud saatuslikuks.
Kui protokolli oleks kirjutatud lihtsalt lõhkus, siis oleks ilmselt kõik korras. Kui ma kukun ja asja purustan, olen ma ju selle ära lõhkunud.

Ei saagi aru, milleks selline keiss!?
Kas tõesti ei ole prokuratuuril päris juhtumeid?
Ilmselt on tegemist mingisuguse absurdse näidispoomisega. Aga milleks? Sellest ma küll aru ei saa. Ei usu, et see pisike mutter (ehk siis politseiametnik) kellelegi varba peale on astunud, et seetõttu teda otseses mõttes kottima hakati.

Kui kohus peaks mingi jaburduse tõttu politseiametniku praegu süüdi mõistma, siis peaks politsei sisekontrollil tööd jaguma vähemalt 30 aastaks, sest üle tuleks vaadata kõik need otsused, mida kohus muutnud on (sest tegemist on politseiametniku poolt ju teadvalt valeotsuse tegemisega) ja lisaks ka need kiirmenetluseotsused, mida keegi vaidlustanud ei ole (sest praeguse kriminaalasja puhul oli tegemist vaidlustamata ja jõustunud otsusega).

Kui kohus teeb õiglase otsuse ja politseiametnik mõistetakse õigeks, siis tuleks see politsei sisekontrolli inimene, kes selle asja suhtes kriminaalasja üldse algatas, patrullteenistusse üle viia, sest ilmselgelt ei ole tal sisekontrolli töö jaoks piisavalt pädevust.

Ilmselt tuleks ka kõik esimese astme kohtunikud kriminaalsüüdistusega kohtusse anda, kelle otsuseid teise astme kohtunikud muutnud on, sest esimese astme kohtunikud on ju teadvalt valeotsuseid teinud.
Ehk praeguse KarS § 311 prim 2 asemel lihtsalt § 311!

Üks asi on see, et prokuratuur tahab nalja teha ja klopsida kokku täiesti ajukaid kriminaalsüüdistusi, teine asi on aga see, kuidas need süüdistused mõjuvad inimesele, keda reaalselt süüdistatakse!

See juhtum peaks prokuratuuri häbiplekk olema!

NB!Kohus jätkub 30.augustil.

kolmapäev, 16. august 2017

Otepää Ironman

Vägilase jooksu viimane (ehk kolmas) etapp toimus 6.augustil Lähtes ja kuna ma nagunii seal Lõunas olin, siis mõtlesin, et lähen vaatan oma silmaga Ironmani ka.
Triatlonilainel nagu ma olen :):)

Ilm oli tol päeval ikka eriti lahe - vihm, päike, vihm, päike, vihm, tuul, päike. Põhimõtteliselt iga viie minuti tagant olid uued olud. Kui esimesed startijad läksid vette vihmaga, siis viimased ilusa ja lõõsava päikesega.

Võistlusmelu oli äge, mulle meeldis.

Galerii juurde:

Igale lõpetajale medal kaela

Võistluskeskus

Tannu-poiss valmistub ujumiseks

Kalev-poiss ka

Taamal rattad, ees vahetuskotid

Natukene "odavaid" rattaid

Ottavad starti

Vette lasti hanereas

Jürgen hüppab ratta selga

Tannu alustab ratast
 
Kalev läheb rattaga

Raijo tuli rattasõidult

Jürgen tuli rattags

Tannu tuli rattaga

Märt tuli rattaga

Kalev tuli rattaga

Raio hakkab omadega finisisse jõudma

Jürgen on ikka eriti heas vormis!

Tannu jookseb ka

Ja Märt

Ja Kalev


 Ja Raivo nr 1 

Ja Raivo nr 2 

Ja veel kord Tannu - pilt on lihtsalt nii ilus :)

Jürgen on küll ikka väga kõvas vormis. Lisaks sellele jäi silma, et tema on ainuke, kes pulsikella ei kasuta. Paneb enesetunde pealt! Poliitikuna ta mulle ei istunud, aga spordimehe poolest küll.

Märt pani ka suure paugu. Kui jooks algas, siis oli Tanel päris pikalt ees. Esimese ringi pealt tuli Tanel enne Märti, aga teise ringi puhul oli Märt juba Tanelist pikalt ees. Peaks ütlema, et eriti kõva sõna, sest trennidega alustas ta ju alles jaanuaris-veebruaris.

Selles ei ole ilmselt miskit imet, et Raio, vana spordimehena, nö kuulsustest esimesena tuli. Nägu oli kogu aeg naerul. Igati positiivne :)

Raivo E Tamm oli ka kogu võistluse vältel lõbus ja naerusuine. Väga tubli saavutus

Kalev tunnistas ise, et oli väga raske ja oli rõõmus, et finisisse jõudis.

Panen ka kuulsuste ajatabeli ka üles, saab näha kus keegi tugev oli.
Ajatabel on järgnev: ujumine, vahetus, ratas, vahetus, jooks ja üldaeg

Raio - 38:19 + 3:12 + 2:31:59 + 2:41 + 1:43:45, kokku 4:59:53

Jürgen - 37:43 + 3:09 + 2:34:12 + 2:45 + 1:48:50, kokku 5:06:37

Märt - 42:14 + 3:12 + 2:50:35 + 2:28 + 1:55:47, kokku 5:34:13

Tanel - 37:55 + 4:12 + 2:36:57 + 3:36 + 2:19:16, kokku 5:41:54

Kalev - 48:47 + 4:12 + 2:56:55 + 4:02 + 2:37:59, kokku 6:31:53

Raivo Rimm  - 49:39 + 6:45 + 3:10:09 + 4,20 + 2:29:51, kokku 6:40:41

Raivo E Tamm - 46:24 + 4:19 + 3:32:24 + 4:00 + 2:18:13, kokku 6:45:18

Ujumise aeg on küll Tanelil ikka väga kõvast puust! Ega rataski paha ole. Jooksurajal juhtus teisel ringil midagi, sest esimest ringi tuli ta täitsa korralikult, teisel ringilt teda ei tulnud ega tulnud ega tulnud. Lõpuks ikka tuli. Selleks ajaks oli Märt temast ammu mööda pannud.

Otepääl olid muidu toredad kauplejad kohal!
Mu vanal Suunto pulsikal olid patareid juba ammusest ajast tühjad. Kuna ma Haapsalust patakaid ei leidnud, aga pulsikat oli vaja, siis ostsin uue kella ja vana kell jäi sahtlisse vedelema. Nüüd, kus Suunto oli Otepääl oma kellasid reklaamimas, siis otsustasin, et muretsen lõpuks uued patareid (saab vähemalt Tarmo seda kella kasutama hakata).
Patareid olidki olemas, aga hinda polnud arvutisse kantud ja seega anti need mulle lihtsalt niisama :)
Küsi ja sulle antakse, eksole :):)

Teine kaupleja, kes ääretult toreda mulje jättis, müüs spordimütse ja peapaelasid. Otsustasin ka ühe peapaela muretseda. Tasuda sai seal aga ainult sulas. Minul sulli polnud. Müüja ütles, et kui see sulle meeldib, et võta ikka - hiljem kodus maksad ülekandega! Ma ei osanud kohe midagi vastatagi. Küsisin, et lihtsalt niimoodi usaldataksegi w? Ta vastas, et ega sellistel üritustel tavaliselt pätid käi ja siin on asjaarmastajad. Võtsin oma peapaela, jätsin talle oma telefoninumbri ja kulgesin edasi.
Sellised toredad kaubitsejad :)

Eile, muide, kuulsin juba kurgede laulu. Sügis jõuab kätte ja kured hakkavad juba vaikselt kogunema...

esmaspäev, 14. august 2017

Kõrvemaa ja Haapsalu triatlon

Olen sellel aastal oma triatlonitega ühele poole jõudnud.

15.juulil toimus Kõrvemaa triatlon ja 23.juulil Haapsalu.
Teen kummaski triatlonist väikse ülevaate ka. Kõik tahavad ju hirmsasti teada!! Iccc :D

Kõrvemaa triatlon oli selle poolest huvitav, et teist vahetust tuli sõita maastiku, mitte maanteerattaga.
Distantside pikkused olid järgnevad: ujumist 350 m, ratast 22 km ja jooksu 4 km.

Üldkokkuvõttes oli lõpetajaid 349, mina neist 170. kohal (taas kuldne keskmine).
Minu vanusegrupi naisi oli  44 ja sain seal 7. koha (tublisti üle keskmise).

Ajaliselt läks nii, et ujumiseks kulus 7:46, rattasõiduks 1:00:34 ja jooksuks 20:44.
Koos vahetusaladega kokku 1:32:35

Jäin kõikide oma aladega rahule, eriti rahul olin tegelikult jooksmisega, sest üllatus-üllatus - möödusin jooksurajal teistest kaaskannatajatest!
Mina, kes ma pool aastat tagasi jooksuradadel sisuliselt suremas olin, möödusin teistest jooksjatest!? Kõrvemaal oli selline tore rada, kus enam-vähem kogu aeg oligi üks suur langus ja tõus. Kui olin mingi kilomeetrike jooksnud, siis nägin, et võtan tõusude ajal teistele järele. Sain aru, et tõusud on sel korral minu trump. Sain nii päris mitmest võistlejast mööda. Ajee!
Oi, ma olin enda üle uhke! :):)

Oli mõnus võistlus!

Haapsalu triatlon oli minu selle aasta viimane triatlon.
Tegelikult pidi see minu ainuke triatlon olema ja seda ka ainult ujumise osas, aga kuidagi läks asi nii, et hakkasin teistest triatlonivõistlustest osa võtma ja Haapsalus osalesin juba nii võistkonna eest, kui ka individuaalselt.

Eelmisel aastal sai otsustatud, et paneme välja oma küla tiimi. Sportlik küla nagu me oleme :)
Rattur oli meil olemas, jooksja ka, ainuke, kes puudus oli ujuja ja ma võtsin ujumise niisiis enda peale.
Kui võistkonna eest oli ujumine tehtud, läksin võistlusega oma teed.
Ujusime meres. Pean ütlema, et merevesi on äraütlemata vastik!
Kuna merel oli kerge lainetus, siis sattus vesi aeg ajalt ka suhu. Merevesi tekitab kurku sellise rõveda limase tunde, mis pani omakorda kogu aeg sülitama. Vastik oli. Sülitasin vist terve rattasõidu aja.
Ujumisest tulin välja keskmiste seas.
Minu arust oli see Haapsalu ujumine nendest neljast triatlonist kõige hullem. Trügimine käis algusest kuni lõpuni välja. No üldse ei saanud omas tempos ujuda. Kõrvemaal oli sama pikk distants, aga aegade vahe on põhimõtteliselt kaks minutit (7:48 vs 9:31)!
Ei ütleks, et laine meres nüüd nii suur oli, et kaheminutilist vahet oleks pidanud näitama.
Ma räägin - hull trügimine käis kogu distantsi vältel!
Ujumisajaga ma niisiis rahul ei olnud, aga mis siin enam.

Võistkonna arvestuses saime kokkuvõttes kolmanda koha. Rattur ja jooksja olid meil kõvast puust ja tegid tublit tööd :):)
Samas ei pea ma tegelikult väga nördinud olema, sest ujusin ikkagi meeste vastu. Teistel võistkondadel olid ujujateks mehed ja naisena jään ma meestele igal juhul alla.

See rohelise mütsiga :)

Number ka peale  - läheb rattasõiduks

Rattas läbi

Viimased jooksusammud

Ajee - kolmandad

Kuna olime poodiumikohal, siis saime ka auhinna - medalid ja kuus pakki Rannarootsi vorsti. Näkku siis kaks pakki :):)

Medalid olid küll ilusad, iga ala esindaja oma nikerdustega medali. Mul siis ujuja:Järgmise aasta plaanis on võistkonnana esimene koht koju ära tuua, sest ega see esimene koht tegelikult kaugele jäänud. Esimese koha võistkonnas olid kõik mehed, meil oli kaks naist ja siin see point ongi. Looduse vastu ei saa - naised on ikkagi nõrgemad, kui mehed ;)

Triatlonitega on selleks aastaks kõik.
Tase on nähtud ja parandada on oi kui palju. Eriti ratast!
Kui teised sõidavad rattaga, siis mina kulgen. Omast arust loomulikult kihutan meeletu kiirusega :D
Haapsalu triatlonil oli mul rattasõidus enam-vähem viimane aeg :)

Lasen uueks hooajaks triatloni asjatundjal omale ilmselt treeningplaani koostada ja treeningutest eraldi blogi kirjutama hakata.
Äkki on veel mõni loll, kes sedasi ära keerab nagu mina :)
Saab siis blogi kaudu tasuta kava võtta :):):)
Mina pean selle eest loomulikult maksma ;)

Uuel aastal on mul plaanis need neli võistlust kindlasti uuest läbi teha, mis selgi aastal tegin (Paide, Tartu, Kõrvemaa, Haapsalu) ja kõikide lõppaegasid vähemalt 10 minutit parandada.
Võibolla teen kaasa ka Otepää Ironmanil!
Need Ironmani distantsid tunduvad nii ulmelised, et ei teagi, kas julgen minna.
Eriti õudne tundub 90 km ratast ja 21,1 km jooksu. Ujumine ei hirmuta üldse. Kui Tartus 1,5 km jõudsin ära ujuda, siis jõuan selle 1,9 ka.

Millalgi ma selle Ironmani läbi teen, aga ei tea veel, kas järgmisel aastal või lükkan ikkagi 2019 aastasse...

Käisin sel aastal Otepääl Ironmani koha peal vaatamas ja olen hakanud mõtema, et elaks äkki üle küll :)

Kes kuulsustest Otepää Ironmanil kaadrisse jäid, saab lugeda homme ;)

pühapäev, 13. august 2017

Läks lappama see blogitamine!

Njah, lubasin sellel suvel tihedamini kirjutada, kui eelmisel aastal, aga ikka läks lappama.
Viimasest sissekandest on möödas rohkem, kui kuu.

No ma kirjutan siis tagant järgi, mis vahepeal tehtud sai.
Kõike korraga ei viitsi muidugi kirjutada, sest sellest tuleks ilmselt mingi kilomeetrine romaan ja mina küll nii kaua siin laua taga istuda ei viitsi ;)
Iga päev natukene, eksole.

Olen teinud natukse sporti, natuke tööd, natuke ilmas ringi vaadanud, natuke tõbine olnud, natuke...eee, noh, igat asja on natukene.

Eile lebasime Johannaga näiteks keset teed pikali maas ja ootasime tormi.

Ootame tormi

Torm tuli!
Ühel hetkel oli hästi lämmi ja täielik tuulevaikus, mõned minutid hiljem tuli selline tuul, mis liiva üles keerutas ja tekitas kerge tornaado tunde. Vihm tuli muidugi ka.
Mulle meeldivad sellised vihmased ilmad. Eriti siis, kui ise turvaliselt kuskil toas oled.

Need viimase aja ilmad on kuidagi kummalised olnud - kord on päike, siis vihm, siis jälle päike ja siis jälle vihm.

Mõni ilmselt kirub seda suve, aga minule on ilma poolsest see suvi täitsa meeldinud.  Kui ilmad on ilusad olnud, siis olen enamasti hommikust õhtuni õues toimetanud. Vihmaste päevadega olen kontoris asjatanud. Saavad talutööd tehtud ja paberitööd ka ;)

Tahtsime sel suvel Peipsi äärde minna, aga selle reisu jaoks pole küll piisavalt ilusat ilma olnud. Üheks päevaks ei viitsi minna ja 2-3 päevaks pole päikest jagunud. Vaadates edaspidist ilmateadet, siis ka lootust ei ole.

Augusti alguses oli plaanis Palangale minna, aga sel ajal oli seal just vihmased ilmad. Tegime kiire muudatuse ja käisime hoopis Rootsis - seal lubas päikest.
Palanga oli vist üldse selle suve kuum koht, sest terve FB oli Palanga-postitusi täis ;)
Me jätsime siis sellel aastal vahele, proovime järgmisel aastal uuesti.

Rootsis oligi päike!

Rootsi poole

Kohustuslik

Kellale tehti värskenduskuur

Turistid

Rootsireis oli lihtsalt väike vaheldust kodust eemale. Polegi selle suve jooksul eriti kusagil käinud (välja arvatud minu võistlused).

Kindel plaani oli sel suvel muidu Lõuna-Eesti tuurile minna - AHHAA-d, ERMid, Jääaja Keskused, Piusad, Taevaskojad jne.
Seiklemiseks ei ole ilmad päris need, mis olla võiks...

Noh, eks see paistab, kas tuleb enne kooli-lasteaeda mõni tripp või mitte ;)

Uh, väike sissekanne taas tehtud ja kirjutamiseks algus lahti tehtud :D :D