Lehevaatamisi kokku

Pühapäev, 31. jaanuar 2021

Kui mureks on korteriühistu - vol 5

Pean oma sissekannet alustama sellega, et minu püsilugejad ei luba mul selle korteriühistu teemale eraldi blogi teha, sest see lugu on nende jaoks ka põnev ja seega jätkan ikka nii nagu ma seni jätkanud olen. Kes seda lugu enam lugeda ei viitsi, jätabki korteriühistu sissekande lihtsalt lugemata ;)
Ühesõnaga jätkan ikka oma senises blogis.

Mul ei olekski praegu aega uue blogi kallal nokitseda, sest reede hommikul sain ühe kummalise nõudekirja, milles minult nõutakse üle 2000 euro. Ma olevat ühe isiku kohta ebaõigeid ja au teotavaid faktiväiteid avaldanud. Inimese puhul olevat tegemist väärika ja oma kogukonnas tuntud ning austatud inimesega. Sulgudes on veel eraldi välja toodu, et tegemist on endise n.ö avaliku persooniga. No mitte midagi ei saa aru! Omateada ei ole ma ühestki endisest staarist kirjutanud. Mina olen kirjutanuud ühe inimese tegevusest/tegevusetusest seoses korteriühistutega, kellest ma enne seda saagat mitte midagi ei teadnud. 
Aga kui nõudekiri on esitatud, eks sellele tuleb siis vastata, mis mul muud ikka üle jääb.

Enne korteriühistu teemaga jätkamist pean korrigeerima kahte asja. Esiteks, kui ma varasemalt kirjutasin, et tegemist on valla osalusega firmaga, siis ma eksisin. Valla osalus on tegelikult 100% ja seega ongi tegemist valla firmaga, mitte ainult osalusega. Minu viga, ei teadnud. No ma ei teadnud sellest piirkonnast üldse suurt midagi. Nüüd, kus ma olen natuke rohkem valla paberites ka sobrama hakanud, siis nüüd sai selgeks. Seega 100% Valla Haldusfirma.

Teine asi, mida korrigeerima pean, on see, et Esimene juhatuse liige oli mulle 19.jaanuaril ikkagi Valla Haldusfirma esindajana vastuse saatnud (kui minu avalduse saatmisest täpselt 30 päeva täis sai), aga mingil põhjusel oli see rämpsposti läinud! See on ausalt öeldes kummaline, sest rämpsposti oli läinud kaks Esimese juhatuse liikme kirja (millest teine ei olnud nüüd nii väga oluline). Kui mõned päevad tagasi postkasti puhastasin, siis avastasingi selle vastuse ühesõnaga rämpsust. Oma sissekandes kirjutasin, et ei ole seoses remondifondi ja katusetööde osas vastust saanud. Laias laastus ei kirjutanud ma midagi valesti, sest vastuseid ma tegelikult ikkagi ei saanud. Formaalselt mulle vastus küll saadeti, aga sellel puudus konkreetne sisu, sest selline ümar jutt ei andnud mulle absoluutselt mitte midagi.

Edastasin Esimesele juhatuse liikmele 19.detsembril avalduse konkreetsete küsimustega, mis puudutasid 2014-2017 aastatel korteriühistus toimunud katusetöid. Palusin hinnapakkumisi (seal hulgas loomulikult ka konkureerivaid pakkumisi), töövõtulepinguid ja tasutud arveid.

Teise teemana palusin konkreetset infot selle kohta, millal alustati korteriühistus remondifondi kogumisega ja kui palju igal aastal raha kogunes. Palusin kogunenud summad aastate lõikes välja tuua.

Noh, ja ma sain siis sellise vastuse:


 Nüüd me saimegi vajaliku info nende katusetööde kohta ja remondifondiga on ka pilt selge!

Kellelgi ju ühtegi küsimust ei teki! Kõik on selge nagu prillikivi!

Ja selliseid vastuseid/aruandlust esitab siis Valla Haldusfirma juhatuse liige! Ma soovin PÄRIS AUSALT saada KONKREETSEID vastuseid selle kohta, kui palju koguti remondifondi ja mida selle rahaga tehtud on. Kui majas teostati mingeid töid, siis selle kohta peab ju olema dokumentatsioon. Tulebki need ette näidata ja me juhatuse/ühistu liikmetena saame teadmised, kuhu raha kulunud on. Ei midagi keerulist! Täiesti normaalsed ja õigustatud küsimused.

Nii palju siis minu avaldusest ja antud „vastustest“, aga lohutama peab ilmselt see, et kolme kuu jooksul edastatakse mulle arvete koopiad :) 

Nüüd jätkame palju huvitavama looga, sest lähme aega, kui mina selles alevis aktuaalne teema ei olnud, aga probleemid olid endiselt samad.

2017 aasta lõpul loodi selles samas alevis ühes teises majas korteriühistu. Enne ühistu loomist haldas ca 20 aastat maja Valla Haldusfirma. Ühistu üheks asutajaliikmeks oli seesama Esimene juhatuse liige, kes meile kõigile juba tuttav on. Koos temaga asusid juhatuse liikmeteks kaks samas majas elavat inimest, anname neile nimed: liige A ja liige B

Ühistu sai loodud. Elanikud teadsid, et nende maja haldab Valla Haldusfirma, kogutakse remondifondi ja kõik sujub nii nagu sujuma peab. 
Mind paneb selles mõttes praegu küsima, et kui ühistud loodi, siis miks ei kirjutatud asutamisprotokolli ühe punktina, et majale pakub teenust Valla Haldusfirma. Inimesed ju teadsid, et haldusteenust pakub endiselt sama firma, mis varasemaltki, ainult et nüüd makstakse teenuse eest ühistu pangakontolt. Kui üldkoosolek oleks selle kinnitanud, siis oleks asi puust ja punaselt kirjas olnud. Noh, ei tea miks nii ei tehtud…

Selles korteriühistus möödus aeg. Esimeselt juhatuse liikmelt küsiti aeg ajalt maja olukorra kohta, sooviti teada, kui palju ühistul raha kogutud on. Vastuseid aga ei antud. Küll polnud Esimesel juhatuse liikmel aega, küll olid muud tegemised, küll oli kiire ja raha kohta öeldi, et seda ei ole. 
Möödus aega. A ja B ei saanud endiselt Esimese juhatuse liikmelt oma küsimustele vastuseid ja lisaks ei näidatud ühistuga seotud dokumente. A ja B otsustasid juhatusest ise tagasi astuda, sest nad ei olnud nõus vastutust võtma asjade eest, millest nad mitte midagi ei tea ja mille kohta neile mitte mingisugust infot ei anta. 
2019 kevadel jäi niisiis Esimene juhatuse liige korteriühistut juhtima üksinda. 
Möödus veel aasta. Ühistu liikmed ei saanud endiselt mittemingisugust infot ühistu olukorra kohta ja A sai aru, et midagi tuleb lihtsalt ette võtta, sest selline asi ei saa lihtsalt jätkuda. Mõni tahaks öelda, et kui toimusid üldkoosolekud ja kinnitati majandusaasta aruandeid ja majanduskavasid, siis ometi ju oleks pidanud infot saama. Tõde on see, et ei saadud ka siis. Majanduskavasid e-mailidele ei saadetud ja üldkoosolekute ajal ei võetud neid ka paberkujul kaasa. Ma imestangi, kuidas nende vastuvõtmine siis üldse käis, sest vastu on need ju ometi võetud! Inimesed on rääkinud, et kõik oligi jutu tasandil, a la räägiti, milliseid töid teha võiks/peaks ja raha kohta öeldi alati, et seda lihtsalt ei ole. Oligi sisuliselt kõik!

Nüüd ma kirjutan sellest, kuidas see Esimene juhatuse liige juhatusest põhimõtteliselt „jõuga“ maha võeti.

2020 aastal hakkas liige A korteriühistule siiski lahendust otsima, sest selline asi ei saanud enam jätkuda (dokumente ei näidata, midagi sisuliselt ei tehta ja raha kohta öeldakse, et seda pole!) ja võttis ühendust Eesti Korteriühistu Liiduga, kes jagas soovitusi/juhiseid, kuidas midagi tegema peaks. Saatus mängis novembrikuus kaardid ise kätte. Sest sügisel hakkas katuselt kusagilt vesi sisse tulema ja üks majaelanikest tõstis selle osas kõvemat kisa. Esimesel juhatuse liikmel ei jäänud muud üle, kui üldkoosolek kokku kutsuda. Üheks päevakorra punktiks pani ta ka juhatuse liikme valimise. Ilmselt eeldusega, et saab enda kõrvale kellegi juurde, aga asi läks hoopis teisiti.

Kui koosolek algas ja Esimene juhatuse liige seda läbi hakkas viima, siis tegi A sellise lükke, mida Esimene juhatuse liige kindlasti oodata ei osanud. A ütles, et tema ise viib tänast üldkoosolekut läbi. Esimene juhatuse liige oli ilmselt jahmunud ja ütles, et ta ei saa seda teha. A oli teadlik, et saab küll, sest üldkoosolekul osalejad otsustavad üldkoosoleku juhataja. A küsis osalejatelt, kes on nõus, et üldkoosoleku viib läbi tema. Selle poolt oli iga viimne kui osaleja! Asi oli sellega otsustatud. Koosolekut juhatas A ja protokollijaks sai üks teine ühistu liige. Esimese punktina tehti ettepanek Esimene juhatuse liige juhatusest tagasi kutsuda. Taaskord oli otsus ühehäälne. Ühistule valiti uus juhatus ja Esimese juhatuse liikme staatus selles korteriühistus oli oma lõpu saanud.

Siin kohal on vist paras aeg meelde tuletada, et selle ühistuga toimus kõik ilma minu osaluseta. Mina ei teadnud sellel ajahetkel selle alevi ja korteriühistu probleemidest veel midagi. Minu roll selle alevi korteriühistute saagas algas ca nädal aega hiljem.

Lähme tagasi korteriühistu juurde. Kui uuele juhatusele korteriühistu dokumendid üle anti, siis oli Esimene juhatuse liige sinna vahele pannud paberi nagu ta oleks justkui ise juhatusest tagasi astunud. Teavad praegused juhatuse liikmed ja kõik üldkoosolekul osalenud inimesed, et nii see tegelikult ei olnud. Dokumendid anti üle kusjuures osaliselt, sest puuduvad paberid anti juhatusele üle alles sellel teisipäeval (ehk 2,5 kuud hiljem). Kusjuures dokumentide üleandmise akti oli esialgu sisse kirjutatud samasugune klausel nagu oli sellel korteriühistul, mille mina üle võtsin ehk: „Käesoleva akti allakirjutamisega antakse dokumendid üle ilma vastastikuseid nõudeid esitamata.“ 
Mina lasin dokumentide ülevõtmisel selle rea loomulikult maha võtta ja soovitasin neil ka seda teha. 
Miks selline lause seal üldse olema peaks? Ei tea!

Peale seda, kui ühistul oli uus juhatus olemas, tehti pangakontole ka ligipääs ja see, mis kontolt vastu vaatas, oli rohkem, kui üllatus!

2017 aasta lõpus oli ühistu pangakontol 9 eurot.

2018 aasta lõpus 4,82 eurot.

2019 aasta lõpus 5,89 eurot!

Inimesed maksid igakuiselt remondifondi (lisaks hooldusfondi), aga aasta lõpus on ühistu pangakontol raha alla kümne euro!!!!Ulme!

Kontol ei olnud isegi mitte osakapitali, mille kõik liikmed ühistu asutamisel maksid!

Võtsin ette selle maja majanduskavad ja majanduskavades on põhimõtteliselt PUUST ja PUNASELT kirjas, et 1.1.2019 seisuga on remondijääk 3733 eurot ja 31.12.2019 seisuga 5433. Iga inimene, kes seda majanduskava vaatab, siis ta näeb ja saabki aru, et täpselt nii palju raha remondifondis ongi. Minu jaoks on küll tegemist teadlikult ühistu liikmetele vale ettekujutuse loomisega, sest seda raha ju tegelikult kontol ei olnud! Olgugi, et seda koguti!

Veenduge ise:

2018 aasta lõpuga seis remondifondis 

2019 aasta lõpuga seis remondifondis

Aga jah, korteriühistu pangakontol oli 2017 aasta lõpuga igatahes 9 eurot, 2018 lõpus 4,82 eurot ja 2019 aasta lõpus 5,89 eurot!

Kuidas see võimalik on?

Sellel majal läks veel täbaramini, kui see nn „minu“ majal, sest A maja sai Valla Haldusfirmalt „päranduseks“ ca 17 000 eurose võlgnevuse. Majal oli võlgnike hulgas kolm korterit ja kui palju nende võlgnikega Valla Haldusfirma haldamise ajal tegeleti, on juba iseenesest võlasumma suurusest näha. Ühe korteri puhul leidsin Riigi Teatajast maksekäsu, mis läks hagimenetluseks, aga kuna Valla Haldusfirmast hagiavaldust ei esitatud, siis sinna see asi jäi. Kas teiste korteri osas võla kätte saamiseks mingeid meetodeid kasutati, on mulle teadmata, aga avalikest kanalitest ei leidnud ma küll mitte midagi.

Ühesõnaga Valla Haldusfirma esitas korteriühistule arve. Arve koostaja on konkreetsel ja nimeliselt välja toodud ja see ei ole keegi muu kui Esimene juhatuse liige. Arve võtab ühistu poolt vastu Esimene juhatuse liige ja arvet hakkab osade kaupa maksma Esimene juhatuse liige. 
Korteriühistu juhatuse liikme töö on esindada korteriühistut ja see tema enda poolt esitatud arve oleks pidanud tema enda poolt ka vaidlustama, mitte ta ei oleks tohtinud seda tasuma hakata. Kas arve vaidlustati?

Teised juhatuse liikmed ei teadnud selles arvest loomulikult midagi, sest dokumente neile ju ei näidatud ja pangakontol neil ligipääsu polnud. Nad ei olnud teadlikud, et võivad juhatuse liikmetena endale igal ajal ligipääsu teha. Seis oli põhimõtteliselt sama, mis sellel teisel majal. Kolmas juhatuse liige ei teadnud ju samamoodi, et võib kontole ligipääsu teha ja kui ta minu juhendamisel selle tegi, siis nägime, mis pangakontol toimunud on ja sellest see kõik hargnema hakkaski.

Selle ca 17 000 arve tasumine Esimese juhatuse liikme poolt lõppes 2020 suvel. Tahaks kohe küsida, et mis siis juhtus, et maksmine pooleli jäi. Kas Esimene juhatuse liige sai äkki ise ka aru, et see ei ole normaalne, et inimesed muudkui koguvad ja koguvad, aga raha kontol ikka ei ole. Seda enam, et koguti eraldi remondifondi, hooldusfondi ja nüüd hakati veel reservi ka koguma! Ühesõnaga 2020 suvest ei tehtud Valla Haldusfirmale enam ülekandeid, mille selgitusteks oli enamasti kirjutatud „arvete katteks.“ 
Kui arvate, et võlgnevus sai tasutud, siis kaugel sellest! Nüüd, kus korteriühistu (sel teisipäeval) lõpuks kõik oma paberid kätte sai, oli paberite sekka lisatud ka nimekiri tarnijate võlgnevusest ja viimasel real ilutseb Valla Haldusfirma summaga 11 135 eurot! Ühistu oleks nagu sellise summa veel Valla Haldusfirmale võlgu! Nagu päriselt? No minul päriselt ei ole sõnu. Ausõna ei ole! 

Kusjuures, kui vaadata 2020 majanduskava, siis on Esimene juhatuse liige omale ühistu haldamise ja raamatupidamise eest planeerinud 0,24 €/m2, mitte seal ei ole enam kirjas nii nagu varasematel aastatel oli ehk 0,16 €/m2. Praegused juhatuse liikmed ei teadnud sellest nn "tõusust" loomulikult midagi. Ei saanudki teada, sest majanduskava ju reaalselt paberkujul üldkoosolekul ei tutvustatud ja e-mailile seda samuti ei saadetud! 
Ja kui 2019 majanduskava ka lähemalt uurida, siis näeme, et  2019 aastal kogutav remondifond on täies ulatuses ka kuludesse planeeritud. Kõik need 2172, 96 eurot!
Kõik olemasolevad dokumendid on praegused juhatuse liikmed korto.ee-st enne alla laadinud, kui nad Esimese juhatuse liikme juhatuse kohalt maha võtsid. 
Peale seda koosolekut, kus ta maha võeti, pandi koheselt ka korto.ee lukku ja nemad sellele mõnda aega enam ligi ei saanud. Polnudki vaja, sest kõik vajalikud dokumendid olid juba olemas. 

Ma päris kõikidest asjadest ei saa kirjutada, aga on veel erinevaid askeldamisi. Igal asjal on oma aeg.

Reede oli siis see tähtis päev, mil pidin minema tutvuma ühe kolmanda korteriühistu dokumentidega, mille aega ma olin oodanud aladest 21.detsembrist! Ehk selleks ajaks sisuliselt 40 päeva!

Nooooooooh, kas sain dokumentidega tutvuda?

Loomulikult mitte! :)

Esimese juhatuse liikme lähikondlane olevat haigeks jäänud. Võibolla jäigi ja siis polegi mul muud soovida, kui paranemist ja minule uue aja broneerimist.

Inimesed, kes asjaga lähemalt kursis on, naersid juba päev varem, et ma nagunii ei näe neid dokumente, et küll mingi vabandus tuleb. Mina ise olin kusjuures täiesti kindel, et ma neid näen. Eksisin!

Olen mitu korda palunud uue aja broneerimist, aga vastust ei ole saanud. Minul on ju samuti muud ülesanded ja tegemised ning aega on vaja planeerida. Mul ei ole vahet – pane see aeg nädala või paari pärast. Lihtsalt pane see. Ei saa mina aru, mis nende dokumentidega ja nende vaatamistega on!

Kusjuures 18.detsembrist saadik ootan selle esimese korteriühistu osas puuduvaid dokumentide. 2018-2019 aastate kohta ei olnud mapis ühtegi arvet raamatupidamise osas, mis Esimene juhatuse liige enda firmale kandis. Lisaks puudub arve 1560 euro osas, mis ta oma lähikondlase firmale kandis ja viimased Valla Haldusfirma arved on samuti puudu. Ei teagi, mis arved need olla saavad, sest nende nn halduslepingute järgi ju Valla Haldusfirma ühistule mittemingisugust teenust ei osutanud. Kui ma need arved saaksin, siis näeksin ja saaksin aru. Nende edastamata arvete osas olen ma talle vist juba 3-4-5 kirja saatnud, võibolla rohkemgi, aga ikka ei midagi! VÕS § 626 lg 1 järgi peab ta üle andma kõik ühistuga seotud dokumendid, aga ta lihtsalt ei anna!

Ma ise mõtlen, et kas Esimene juhatuse liige praeguseks hetkeks juba kahetseb, et ta ei võtnud minu pakkumisi vastu, kus pakkusin maha istumist ja asjade vaatamist. Oma mäletamist mööda pakkusin seda suisa mitu korda.  Mina küll kahetseksin. Ma olen varem ka korteriühistuid üle võtnud, kus kõik ei ole nii olnud nagu võibolla võiks. Kui inimesed ise on igakülgselt aktiivsed, soovinud olukorda lahendada ja töötavad kaasa, siis tulebki vanal olukorral jäme punane joon vahele tõmmata ja nullist uuesti alustada. Ei mingisugust probleemi! 
Kui aga algusest peale on selline suhtumine olnud nagu praegusel juhul, siis sellest ei saagi head nahka eeldada.

Tänaseks ma lõpetan, tuleb minna värsket õhku nautima, sest õues on mõnus karge ilm!

Laupäev, 23. jaanuar 2021

Kui mureks on korteriühistu - vol 4


Minu viimane sissekanne sellest korteriühistu teemast jääb ca kolme nädala taha ja nii mõnigi on vist juba arvama hakanud, et selle teemaga on asi lõppenud. Tegelikult ei ole. Ja ilmselt ei lõppe veel nii peagi! 
Ma kavatsen sellest teemast nii kaua kirjutada kuni lõpuks vastused tulema hakkavad või keegi ka mingisuguse vastutuse võtab. Hetkel mulle tundub, et kõik nn asjaosalised jooksevad paberkotid peas ringi ja teevad nägu nagu nad ei saa mitte millestki mitte midagi aru.

Kui tõesti peaks nii minema, et vastuseid ei saagi, siis on minu kirjutamise tulemusel vähemalt inimesed teadlikud, mis toimub ja kes neid juhivad. Hetkel on ju tegemist siiski küsimusega, mis on tegelikult valla tasemel ja kes ikka inimesi aitama peaks, kui mitte nende juhid! Eks ma näen ja saan aru, kuidas kõike välditakse, aga lõputult ära joosta ei ole võimalik.

Selle praeguse sissekandega ootasin teadlikult nii kaua, sest 19.detsembril saatsin Valla Haldusfirmasse (mille juhataja siis Esimene Juhatuse liige ise on) ametliku avalduse, sooviga mulle väljastada dokumendid, mis on seotud kortermaja katuse renoveerimisega ja lisaks remondifondi kogumisega (küsimusteks olid: millal alustati kogumisega ja kui palju iga aasta koguti?). Remondifondi on raha kogutud juba vääääääga pikalt, aga ühistu loomisel kanti pangakontole veidi üle 5000 euro (mis ka siis nn võla katteks kohe endale tagasi arveldati!). Kuni ühistu loomiseni tegeles maja haldamisega Valla Haldusfirma ja seega sai küsimus sinna ka edastatud.

Ok, 19.detsembril edastasin oma avalduse, 21.detsembril saatis Esimene juhatuse liige mulle e-maili teatega, et minu kirjale vastatakse esimesel võimalusel, aga mitte hiljem, kui 30 kalendripäeva jooksul.

30 kalendripäeva on möödas, ei ole ma saanud infot katusetööde osas ega ka seda kui palju remondifondi tegelikult raha kogunes, mida selle rahaga tehti ja kuhu see pandud on. Laias laastus koguneb aastaga remondifondi 7000 eurot. Kümme aastaga 70 000, kahekümne aastaga 140 000 eurot. Ok, algusaastatel olid summad ilmselt natuke väiksemad ja võtamegi julmalt 30 000-40 000 eurot maha. Me teame, et nende aastatega ei ole majal mitte ühtegi suurt tööd tehtud. Katust on nipet-näpet kuuel erineval korral (!?) lapitud, aga edasi? Kuhu on läinud raha, mida inimesed on kogunud selle jaoks, et nende maja korrastataks? Mis selle rahaga tehtud on? Edastage mingidki paberid, kus on näha, mida selle raha eest tehtud on! Kõik katusetööd on tehtud viimase seitsme aasta jooksul ja see tähendab seda, et need dokumendid peavad kindlasti ka alles olema, sest raamatupidamisseaduse kohaselt tuleb just nii kaua dokumente säilitada. Keegi ei saa mitte kuidagi väitma hakata, et dokumente ei ole. Kuna tegemist on Valla Haldusfirmaga, siis seda enam ei saa sellist asja väita. Ega nad seda väidagi. Nad lihtsalt ei vasta mitte midagi! Milles on probleem ja küsimus, et neid dokumente ja infot ei edastata?
30 päeva on liiga lühike aeg, et riiulist mapp võta ja paberid välja vaadata?
Ütleme nii, et iga korra ja iga küsimisega, muutub selle Esimese juhatuse liikme käitumine ja tegutsemine küsitavamaks.

Seda ei pea ma vist üldse mainimagi, et kui ta mulle Valla Haldusfirma juhatajana vastuseid ei anna, siis korteriühistu endise juhatuse liikmena ei vasta ta mulle ammugi. Olgugi, et vastutuskohustus on tal peale juhatusest lahkumist veel VIIS aastat! Kui olin temalt suured häda ja tsirkusega selle korteriühistu dokumendimapi lõpuks kätte saanud, siis kontrollimisel nägin kohe, et kaustas ei olegi kõiki dokumente, mis seal olema peaks. Kirjutasin talle ja palusin puuduvad paberid mulle edastada. Loomulikult ei ole ma neid tänase päevani saanud ja ilmselt ei saa ka.
2018 ja 2019 raamatupidamisest puudusid näiteks kõik tema enda firma raamatupidamise arved. Miks ta neid ei edasta – pole õrna aimugi. 
Ta ei edasta isegi viimaseid Valla Haldusfirma arveid, mille eest ta ühistu kontolt raha on kandnud!

Selle kortermaja haldamise ja raamatupidamise teenuse koha pealt on üldse üks suur huumor korraldatud.

Tuletan siinjuures meelde, et need lepingud/kokkulepped, millest ma nüüd kirjutama hakkan, on koostatud tagant järele (ehk on võltsitud) ja meie neid ei tunnista. Aga need on paberid, mille Esimene ja Teine juhatuse liige koostanud on ja mis meile üle anti. 

Austame haldamisteenusest.
Paberite järgi teostati kortermajas haldamisteenust/juhtimist järgnevalt:

22.12.2017 alates Valla Haldusfirma.
17.06.2019 alates Esimese juhatuse liikme lähikondlase firma.
29.12.2019 alates taas Valla Haldusfirma.
01.07.2020 alates jälle Esimese juhatuse liikme lähikondlase firma.

Elanikud teadsid kogu aja, et neile pakub haldusteenust Valla Haldusfirma. Kogu selle aja tegeleski majaga (ega seal muud suurt tehtudki, kui kord aastas viidi üldkoosolek läbi) Esimene juhatuse liige. Dokumentide sekka on lisatud neli erinevat lepingut kahelt erinevalt firmalt. 
Saan ma siis õigesti aru, et see Esimene juhatuse liige haldas maja nii Valla Haldusfirma alt ja siis omakorda ka enda lähikondlase firma alt? Oli ta siis oma lähikondlase firmas tööl? Osutas teenust tasuta? Mis süsteem seal oli ja mis point seal oli?

Sellest vahepealsest lepingu mõttest (sõlmitud 17.06.2019), mis Esimese juhatuse liikme lähikondlase firmaga sõlmitud oli, ei saanud ma esialgu üldse aru. Teisest sain aru, sest selle alusel maksti talle detsembris ju raha, aga esimest lepingut ma ei mõistnud. Hakkasin seejärel ühistu pangakonto väljavõtet üle vaatama ja siis alles mõistsin. Mul oli varasemalt kahe silma vahele jäänud see, et 2019 aasta viimasel päeval oli Esimene juhatuse liige oma lähikondlase firmale 1560 eurose ülekande teinud!!!Kusjuures ka seda arvet ei ole dokumendi mappi pandud! Olen seda arvelt temalt mitu korda küsinud, aga otseloomulikult ei ole ta seda mulle saatnud. Vaatasin seda summat ja võtsin ette need nn halduslepingud/kokkulepped ja mida mu pisikesed silmad näevad!? 2019 aastal pakkus Esimese juhatuse lähikondlase firma nn teenust ainult viis ja pool kuud (perioodil siis 17.6.2019 kuni 28.12.2019) ja kui kokkuleppes on kuutasuks kirjas 142,80 eurot, siis teeb summaks kokku 785,40 eurot, mitte 1560!!!!Pöördusin ka selles osas Esimese juhatuse liikme poole ja palusin selles osas korteriühistule viivitamatult raha tagasi kanda. Ei ole vastatud midagi ja ka raha ei ole tagasi kantud! Milline jultumus ja ülbus on üldse sedasi käituda!?

Miks need lepingud/kokkulepped üldse koostatud on? Sellepärast, et nendega  justkui „tõendatakse“, et neil oli alust ülekandeid sooritada. Eriti neid ülekandeid, mis on sooritatud Esimese juhatuse liikme lähikondlase firma kontole.

NB! Korteriühistu poolt on need lepingud allkirjastanud kusjuures Teine juhatuse liige, mitte esimene. Esimese juhatuse liikme allkirja nendel lepingutel ei ole. Kaval käik!

Ma panen need lepingud teile siia üles ka. Saate järgemööda vaadata ja lepingu kirjalikus sisus kümmet erinevust otsida :) 

22.12.2017 - teenust osutab Valla Haldusfirma

17.06.2019 - teenust osutab Esimese juhatuse liikme lähikondlase firma

29.12.2019 - teenust osutab Valla Haldusfirma

1.06.2020 - teenust osutab Esimese juhatuse liikme lähikondlase firma

Lepingute/kokkulepete üleval äärel oli siis korteriühistu nimi ja teenuse pakkuja, all äärel lihtsalt allkirjad. Ainult allkirjad, ei mingeid nimesid! Ühe allkirja tuvastasin ma ära ja see kuulub Teisele juhatuse liikmele, aga kes on teise allkirja omanik, see on juba müsteerium. Seda ei avalikusta mulle ei Esimene juhatuse liige, ei Teine juhatuse liige ega ka Valla Haldusfirma nõukogu! 
Kas Valla Haldusfirma sõlmibki igapäevaselt selliseid leinguid, kus ei ole isegi mitte nimesid kirjas ? 

Oma ülejärgmises sissekandes kirjutan, miks ma julgen 100% väita, et need lepingud on võltsitud, siis saavad Esimene ja Teine juhatuse liige ise ka aru, kui jabur see nende lepingute koostamine tegelikult oli!

Tegelikult haldaski reaalselt korteriühistut Valla Haldusfirma, isegi viimasel juhatuse koosolekul on protokolli konkreetselt kirjutatud: „KÜ juhtimisteenuse lõpetamine, tööde tellimise lõpetamine Valla Haldusfirmalt“ (tekstis siis ikka firma ametlik nimi). Konkreetse päevakorra punkti all on mitu korda kirjutatud just Valla Haldusfirmast. Mitte kordagi ei ole kirjutatud seda, et lepingu peaks lõpetama Lähikondlase haldusfirmaga, kellega  ju nn kehtiv leping/kokkulepe oli. 
Valla Haldusfirmaga lõpetati paberite järgi ju leping ära juba 30.6.2020! 

Nad on oma paberimajandusega nii palju puterdanud, et ma võin igasuguseid näiteid tooma jäädagi. Seda ma ka teen, aga mõnes järgnevas sissekandes ;)

Nüüd liigume ühistu raamatupidamise teenuse juurde.

Kogu see teema saigi ju alguse sellest, et korteriühistu panagakonto väljavõttest selgus, et Esimene juhatuse liige oli hakanud ilma kellegi teadmata tegema ülekandeid omaenda firmasse. Kui esimesel korral nn dokumente vaatamas käisime ja kus see „jurist“ mind takistas, siis Esimene juhatuse liige ütles Kolmandale liikmele, et need ülekanded on raamatupidamise teenuse eest, mida ta korteriühistule osutab. Kuna Esimene juhatuse liige oli teadlik, et me seda teemat kindlasti seal puudutame, siis oli ta selle tõenduseks isegi mapi vahele teenuse osutamisest arve printinud. Kolmandal liikmel lubati arvest isegi pilti teha.

Jah, tõesti, arve oli olemas ja arvel oli tõesti ka kirjas, et see on raamatupidamise teenuse eest.
Aga kes otsustas, et temalt seda teenust on vaja? Miks otsustas? Millal otsustas?
Tulen selle arve ja selle pildistamise juurde üsna varsti tagasi…

Kuna Valla Haldusfirma nõukogu üks liige raiub endiselt nagu rauda, et korteriühistu haldamisel ei ole nende poolt raamatupidamise teenust pakutud, siis mina ei teagi, kes kuni 30.06.2018 korteriühistule raamatupidamist tegi. Ilmselt ikkagi jõuluvana nagu ma ühes oma varasemas sissekandes kirjutasin. AGA millegi pärast on korteriühistule Valla Haldusfirma poolt arve esitatud ikkagi NII raamatupidamise KUI KA haldamise eest! Nad võivad väita nii palju, kui tahavad, et teenust ei ole osutatud, aga arved on väljastatud - need kuus arvet on mul ka puust ja punaselt olemas. Mitte mingi valemiga ei saa väita, et seda teenust pole pakutud. Ühesõnaga kuni 30.06.2018 pakkus raamatupidamise teenust Valla Haldusfirma koos jõuluvanaga.

01.07.2018 alates hakkas lepingu järgi raamatupidamise teenus osutama Esimene juhatuse liige. 

29.05.2020 hakkas aga raamatupidamist korraldama hoopis üks Keila firma, mis osutas teenust kuni juhatuse vahetuseni.

Mis põhjusel järsku mingisugune Keila firma seda raamatupidamist pidi tegema hakkama, selle mõttest ma küll aru ei saa. Esimese ja Teise juhatuse liikme vahel ühistule sõlmitud raamatupidamise leping kehtis viis aastat. Kas esimene juhatuse liige leidis järsku, et tema teenus ei ole siiski piisavalt hea? Või sai ta siiski aru, et tegemist on kerge omavoli ja apsakaga?

Nüüd on see koht, kus ma tulen tagasi selle Esimese juhatuse liikme raamatupidamise arve juurde, mida pildistada õnnestus. See arve on siin: 

Raamatupidamise arve


Mida te näete?
Te näete, et esitatud on septembrikuu arve, onju?
Nii…Mis kuupäeval on sõlmitud leping selle Keila firmaga? 
Maikuus! 

Mida see tähendab? Kui alates maikuust tegi raamatupidamist juba Keila firma, siis miks oli mapis raamatupidamise eest Esimese juhatuse liikme firma arve?! 

Sellel ajal ei olnud Esimene juhatuse liige ilmselt korteriühistu pangakontolt ise üle vaadanud ja ei teadnud, et viimati oli ta oma firma kontole ülekande teinud maikuus. Ta võibolla arvast, et on raha kandnud ka juunis, juulis, augustis, septembris ja seetõttu oli mapis ka septembrikuu arve. Noh, ikka näitad ju viimast jooksvat arvet!

Hiljem, kui asi tõsiselt täbaraks hakkas minema, ühistus korraldati juhatuse vahetus, siis ta teadis, et peab uuele juhatusele ju dokumendid ka üle andma ja siis läks alles kontode kontrollimiseks ja paberite printimiseks. Konto väljavõttes ta nägi, et viimane makse oma firmasse oli toimunud maikuus ja seega saigi ta järgnevateks kuudeks hoopis teise raamatupidamise firma mängu tuua. Ilmset nii paju julgust tal enam polnud, et need 600 eurot veel oma firmale kanda. Samas ega erilist vahet ei ole, kas kannad ilma volituseta/üldkoosoleku otsuseta oma firmasse või mõnda suvalisse firmasse – otsuse oled ikka teinud omavoliliselt.

Ilmselgelt ei olnud Esimesel juhatuse liikmel selleks ajaks enam meeles milliseid pilte Kolmandal juhatuse liikmel pildistada õnnestus ja seetõttu see apsakas tuligi.

Tema ilmselt põhjendaks seda pilti nii, et me ise oleme selle arve koostanud ja sinna mappi pannud. Tema kahjuks ja meie õnneks talletavad tänapäeva telefonid muud ka, kui ainult foto. Väga lihtne on tõestada, mis kuupäeval ja kellaajal see pilt tehtud on. Esimene juhatuse liige teab üsna täpselt, kus ja mis kellaajal Kolmas liige viibis.

Pilte õnnestus teha päris mitu ja kui mina dokumendimapi enda kätte sain, siis ei olnud selles mapis MITTE ÜHTEGI eelnevalt pildistatud dokumenti! 

Ma kusjuures kirjutasin sinna Keila firmasse ja palusin mõningatele küsimustele vastuseid, aga neid ma loomulikult ei saanud. Mingil ajal mõtlesin, et proovin siis helistada ja minu üllatuseks kõnele isegi vastati. Tutvustasin ennast ja enne, kui oma küsimuse lõpetada olin jõudnud, vuristati mulle juba ette, et jah, tema korraldas ühistus raamatupidamist, et tema saatis korteriomanike arved Esimesele juhatuse liikmele ja Esimene juhatuse liige edastas need omakorda korteriomanikele.

Nüüd ma ei saagi päris täpselt aru, kas see Keila raamatupidaja töötas ka siis Valla Haldusfirmas (sest arved olid endiselt TÄPSELT samasugused nagu varasemalt, koos Valla Haldusfirma juhiste ja rekvisiitidega) või saatis ta need arved Esimese juhatuse liikmele, kes need omakorda ümber tegi,  nii et rekvisiidid ikka arvetel olemas oleks? 

Ok, eks see on siin huumoriga küsitud, sest igaüks saab ilmselt aru, et arveid on koostanud ja väljastanud kogu aeg üks ja seesama firma, olenemata sellest, kui mitu teenuseosutajat meile praegu näidata üritatakse. Punkt!

Nüüd pakub ühistule PÄRISELT teenust uus raamatupidamise firma ja huvitav küll miks nende poolt väljastatud arvetel Valla Haldusfirma rekvisiite ei ole?


NB! Tulles veel kord selle raamatupidamise lepingu juurde, mis Esimene ja Teine juhatuse liige korteriühistule omavahel sõlmisid, siis lepingu kohaselt peab raamatupidaja ka kolmele töötajale palgaarvestust tegema.
Eeee, korteriühistul ei ole muidu ühtegi palgalist töölist!? 
Seal oli veel selliseid küsitavaid punkte, mille kohta ma Esimese juhatuse liikmelt ka aru pärisin. Loomulikult - ei mingeid selgitusi!

Olgugi, et Esimene ja Teine juhatuse liige on korteriühistu mappi kenasti need otsused ja lepingud koostanud, siis neil ei ole absoluutselt mitte mingisugust kaalu. Esiteks otsustab igasuguste teenuste tarbimise osas lepingute sõlmimise ÜLDKOOSOLEK (KrtS § 35). Teiseks ei olnud juhatus lepingute sõlmimise osas korraldanud juhatuse koosolekuid ja seega eeldab juhatuse kirjalikud otsused KÕIKIDE juhatuse liikmete nõusolekut (MTÜS § 29 lg 3). Mida aga polnud, oli Kolmanda juhatuse liikme allkiri! Vähe sellest! Kui esimestel juhatuste otsustel oli kolmanda juhatuse liikme nimi vähemalt reaalselt paberile kirja pandud, siis viimaste otsuste puhul seda enam ei olnud. Ega need otsused mingit rolli tegelikult ei mängi, sest juhatus küll sõlmib lepinguid, aga otsuse teeb siiski ÜLDKOOSOLEK.


Esimene ja Teine juhatuse liige üritasid minu hallatavates korteriühistutes vigasid otsida. Kaevasid, mis nad kaevasid, aga paraku peavad nad nentima, et jäid tühjade kätega. Ainuke asi, mille nad leidsid ja mulle ette heitsid, oli see, et minu poolt juhitud korteriühistu majandusaasta aruannetes ei olnud eraldi reana reservfondi kirjas. Peaaegu kõikidel majadel on pangalaen ja panga enda tingimus on juba reservfondi olemasolu ja tegelikult on see reserv olemas. Küll mitte eraldi reana. Tunnistan – täielikult minu viga. See on aga asi, mis selle aasta üldkoosolekutega ära saab likvideeritud. Ongi kõik!
Kui nad lootsid leida, midagi sarnast, mis Esimese juhatuse liikme hallatavates majades toimub/on toimunud, siis see nende lootuseks jääbki. Kui ma oleks oma tegemistest samamoodi käitunud nagu tema, siis mina seda häbi ilmselt küll üle ei elaks. Ma ei julgeks inimestele otsagi vaadata!

Mõnel pole muidugi vahet – teeme näo, et midagi pole olnud, dokumente ei edasta ja vastuseid ei anna. Elu on nagu lill! :)

Vähe sellest, et Esimene Juhatuse liige dokumente ei edasta ja vastuseid ei anna, siis ei vasta minu ametlikule kirjale ka Valla Haldusfirma nõukogu. Saatsin 7.jaanuaril kõigile kolmele nõukogu liikmele ametliku kirja, kus palusin seoses Valla Haldusfirma tegevusega vastuseid. Kõik küsimused on konkreetselt seotud Valla Haldusfirma tegevusega seoses selle korteriühistuga. Vastuseid ei ole ma saanud, küll aga sain ühelt nõukogu liikmelt telefonikõne, mille eesmärgist ma küll aru ei saanud.

Nõukogu liige rõhutas korduvalt ja korduvalt, et tegemist on tsiviilasjaga ja küsis, et  mida ma üldse soovin. Ma vastasin talle oma viis korda, et esialgu soovin oma  kirjalikult esitatud küsimustele kirjalikke vastuseid.


Keegi peab ju ometi vastutuse võtma ja küsimustele vastama!Ta leidis, et Valla Haldusfirma ei ole korteriühistule kahju tekitanud ja küsis endiselt, et mida ma soovin.Tegelikult on Valla Haldusfirma korteriühistule kohe kindlasti kahju tekitanud! Ja mitte vähe!Ma leian, et ca 11 000 eurot on korteriühistule ikka väga suur summa.
Kuidas Valla Haldusfirma kahju tekitas?
Oma tegevusetusega. Valla Haldusfirma oli see asutus, kes kortermaja enne ühistu loomist haldas. Just Valla Haldusfirma oli see, kes lasi selle korteri võlgnevusel tekitada, kui nad korteriga ei tegelenud.

Lühidalt: aastal 2008 suri soomlasest korteriomanik ära ja Valla Haldusfirma oleks pidanud Soomes elava pärijaga ühendust võtma. Seda aga ei tehtud ja korteril võlg muudkui kasvas ja kasvas. Kasvas nii kaua kuni summa oli ca 11 000 eurot. Loodi korteriühistu. Valla Haldusfirma esitas ühistule selle korteri osas ca 11 000 eurose arve, mille võttis vastu Esimene juhatuse liige (tuletame meelde, et ta oli samal ajal ka Valla Haldusfirma esindaja) ja kes selle arve ka osade kaupa tasus.

Kui ma küsisin, et mida Valla Haldusfirma selle heaks üldse tegi, et korterile võlgnevus ei tekiks või võlgnevus kätte saada, sain vastuseks, et kasutusele võeti kõik vajalikud meetmed.


On ikka humoristid!
Neil oleks piisanud ainult sellest, kui nad oleksid pärijaga ühendust võtnud. Asi olekski sellega lõppenud! Nad ei teinud seda 12 aasta jooksul mitte kordagi! Kui mina korteriühistus asjaajamise enda kätte sain ja konkreetselt selle korteriga tegelema hakkasin, siis sain vähem, kui nädalaga nii pärija telefoninumbri, e-maili ja postiaadressi, lisaks sellega rääkisin temaga ka telefoni teel, kus ta kinnitas, et Valla Haldusfirma ei ole temaga MITTE KUNAGI ühendust võtnud. Loomulikult ma usun teda, sest tal ei ole mitte mingisugust põhjust mulle valetada. Seda enam, et soomlased kardavad igasuguseid võlgnevusi ja kohtuasju, sest Soomes liiguvad asjad väga kiiresti kohtutäituritele. 

Mina tegin selle töö ära nädalaga, mida nemad ei suutnud 12 aastaga! Millest me üldse räägime!? Mitte mingil juhul ei saa Valla Haldusfirma praegu väita, et kasutusele võeti kõik vajalikud meetmed. Kindel fakt on see, et ei tehtud isegi ESIMEST sammu ehk inimesega ei võetud ühendust. Teisi samme ei saagi üldse teha, kui ei ole esimest teinud!


Tean, et sellist süsteemi, kus ühistu loomisel Valla Haldusfirma ühistutele selliseid suuri arveid esitas, on teisigi. Miks need süsteemid läbi läksid? Aga seetõttu, et see Esimene juhatuse liige on end kümnetesse korteriühistutesse juhatuse liikmeks kompunninud ja tema enda poolt esitatud arveid ju ometi ei vaidlusta. Nii nagu ta ei vaidlustanud seda arvet selles konkreetses korteriühistus. Iga normaalne juhatuse liige, kes on valitud ühistu eest seisma, oleks selle vaidlustanud.

Minuga on ühendust võtnud ka kortermajade elanikud, kus see Esimene juhatuse liige ametlikult juhatuses ei olegi, aga haldab ühistut läbi Valla Haldusfirma. Lisaks on tal kõik vajalikud ligipääsud ka pangakontole! Seega puudub mul/meil tegelikult ülevaade, kui paljudes majades veel selline haldamine käib ja võla-süsteem läbi on viidud.
Inimesed, kes minuga on ühendust võtnud, kaebavad kõik neidsamu probleeme – dokumente ei näidata, majades midagi ei tehta ja raha kohta öeldakse, et seda pole!

Ulme! Ulme! Ulme!

Siinkohal teen üleskutse minuga endiselt ühendust võtta ja oma muredest rääkida. Anonüümsus on igati garanteeritud!

Valla Haldusfirma nõukogu liige armastas telefonikõnes korduvalt rõhutada, et tegemist on tsiviilasjaga. Ilmselt tahaks ta asju kohtus lahata. Kui mul raha oleks, siis ma läheksin suurima hea meelega kohtusse, sest see, mida tegelikult tehtud on ja kuidas heausksete inimestega käitutud on, on lihtsalt nii uskumatu. Ja ajuvaba!

Nõukogul ja Esimese juhatuse liikmel ei ole loomulikult kohtu vastu midagi, sest maksumaksja maksaks ju selle pulli neil kinni! Mina aga ei saa minna elanike raha kulutama!

Kuna kogutud materjali on juba nii palju, siis hakkan suure tõenäosusega otsima juristi/advokaati, kes asja pro bonona ette võtaks, sest see teema ja need osapooled (eriti veel see, et seotud on valla firma) on midagi enamat, kui lihtsalt ühistu. Ja kui läbi ajakirjanduse jurist/advokaat veel feimi ka saab, siis miks ta ei võiks seda asja ette võtta? ;)

Kohtust rääkides, siis ma tooksingi siin kohe näite sellest, kuidas see Esimene Juhatuse liige ühes teises kortermajas ühes teises külas ühe korteriomanikuga käitus.
Nimelt oli tegemist korteriühistuga, kus seesama Esimene Juhatuse liige asju ajas. Minu imestuseks tegutseb ta selles ühistus veel siiani! Riigiteatajas on kohtulahend ilusti olemas ka, kes tahab, see otsib selle ise üles ;)

Korteriomanik elas viimasel korrusel ja kuna majal oli katus viletsas seisus, siis tilkus see läbi ja rikkus sellega ära korteriomaniku lae. Korteriomanik teatas, et katus laseb läbi ja sellega on korterile kahju tekitatud. Ta tegi ühistule ettepaneku remondikulud kinni maksta, summaks oli 485,85 eurot. Esimene juhatuse liige, KES PEAKS KOGU KORTERIÜHISTU EEST SEISMA JA ASJU LAHENDAMA, leidis, et probleem ei olnud katuses ja keeldus raha maksmast. Ja nii kaks korda järjest! Korteriomanikul ei jäänud muud üle, kui abi saamiseks kohtusse pöörduda. Kohtus tõi see Esimene juhatuse liige igasuguseid jaburaid vastuväiteid, kuidas süüdi ei ole ühistu vaid korteriomanik ise. No seal oli ikka täiesti ajuvaba põhjendusi toodud. Kokkuvõttes lõppes asi ikkagi nii, et õigus jäi siiski korteriomanikule ja kogu lugu lõppes sellega, et summa ei olnud enam mitte 489,85 eurot, vaid 2351,50 eurot. Ja kes selle jama lõppkokkuvõttes kinni maksis? Loomulikult korteriühistu ja kõik selle liikmed! Kokkuvõttes läks summa veel suuremaks, sest kinni tuli maksta ka kohtukulud!

Mis selle keissi lõpptulemus oli? Lõpptulemus oli see, et küla vahel levitati infot nagu korteriomanik ongi selline inimene, kes kogu aeg ühistutelt nö raha kasseerib ja kohtusse kaebab. Kuna levitaja on väga osava jutuga ja oskab seda lausa imeliselt, siis loomulikult jäädi seda juttu uskuma. Korteriomanike elu tehti seal talumatuks ja nende jaoks oli lahendus see, et kolisid sealt külast üldse minema!

Kuna see Esimene juhatuse liige haldab ikka väga palju ühistuid ja dokumentide kontrollimise huvi on nii mõnelgi korteriomanikul tekkinud, siis edastasin Esimese juhatuse liikmele juba 21.detsembril teate, et soovin volitatud isikuna järgmise maja dokumentidega tutvuma tulla, palusin selleks aeg broneerida. Kas minu e-mailile vastati? Loomulikult mitte. Vastati alles siis, kui olin saatnud juba kolmanda teate. Ja vastus oli ka selline, et las ma saadan talle volikirja. Vastasin, et volikirja võtan ma kaasa, kui dokumentidega tutvuma tulen. Seepeale saadetakse mulle uus kiri küsimusega: „Milline korter volikirja andis?“ No püha müristus! Mis vahet sellel on, milline korter selle andis? Kui ma dokumentidega tutvuma tulen, siis sa ju näed, kes volituse andis ja soovi korral saad sellest isegi koopia teha! Ma ei tuleks ju ometi ilma volikirjata! Peale seda oli jälle vaikus ja ei mingit aja broneerimist! Sellest päevast peale andsid samast majast oma volitused juba mitmed korteriomanikud, mitte ainult üks. Saatsin järgnevatel päevadel mitu kirja sooviga see aeg siiski broneerida. Ei mingit vastust. Kui ma lõpuks teada andsin, et kui ta mulle aega ei broneeri ja dokumente ei näita, siis ma hakkan juba kuhugi instantside poole pöörduma, sest selline käitumine ei ole normaalne! Saingi vastuse, kus teatas kuupäeva, mil saan dokumentidega tutvuma minna. Ja see aeg jäi ikka mitme nädala taha! 

Minus endas tekitab juba ammu küsimusi see, et inimene, kes rikub igasuguseid seadusi, ajab oma asju nii nagu ta ajanud on, siis kas ta on tõesti sobiv inimnene juhtima Valla Haldusfirmat? Ta ei võta ju absoluutselt mitte mingisugust vastutust mitte millegi eest. Kas me peame kõik silmad kinni panema ja tegema nägu, et kõik on kõige paremas korras? Ei pea ju! Seda enam, et see teema ja need küsimused on tegelikult juba aastaid õhus olnud.
Siinkohal ongi mul küsimused, et kui Valla Haldusfirma nõukogu ka vastuseid ei anna, siis - mis edasi? Kuhu nagu edasi pöörduda? Kelle poole?
Ok, järgmine samm oleks ilmselt vallavanem. Kui tema ka vastuseid ei anna - mis siis?

Kuhu siis see tavaline inimene nagu päriselt pöörduma peaks?

Ja nüüd lõpetuseks väike lõiguke minu tavapärastele lugejatele, kes selle blogiga juba pikalt kaasas on käinud – annan pühaliku lubaduse, et ma ei kajasta seda korteriühistu teemat enam oma blogis :) Teemat ma loomulikult poolikuks jätta ei saa, sest need küsimused on siiski vaja ära lahendada ja selle teema kajastamiseks teen lihtsalt eraldi blogi. Võtan Guugli appi ja hakkangi tegema ;)

Teisipäev, 12. jaanuar 2021

Talv on saabunud!


Täna oli nii imeline talvepäev! Meil sadas ka lõpuks ometi lai lumi maha!
Kui lapsed olid kooli ära läinud, siis mina lippasin õue lumega möllama. Nendel aastatel, kui lund on olnud, siis oleme alati lastele ikka liumäe, koopad ja istumised ehitanud. Kuna lumi pakkis, siis tuli seda aega otstarbekalt ka ära kasutada ja nii saigi sisuliselt hommikust õhtuni õues oldud. Hommikul 8 ajal läksin ja õhtul 20 ajal tulin tuppa. Vahepeal käisime õega oma igapäevasel jalutusringil. Tänane päev oligi 12 tundi lund ja värsket õhku! Õhtu saabudes tuli tööjõudu ka juurde ja nii me seal siis askeldasime. Hea, et värskeõhu mürgitust ei saanud :) 

Mõnus, mõnus, mõnus :)

Kui Johanna koolist tuli, siis ma olin sel ajal ka õues. Nähes, mida ehitatud oli, siis ta kohe tuli kallistades ja ütles, et ma olen nii äge ema! :) Milline ema siis sellist lauset kuulda ei tahaks, eksole ;) Laps oli kohe siiralt, siiralt rõõmus. Ta ootas ju nii kaua seda lumist aega. Paar päeva tagasi oli meil siin lund enam-vähem mõned millimeetrid, aga käisime ikkagi mäe peal „kelgutamas“. Eks see kelgutamine oli tegelikult huumor, aga see eest sai natuke jääd lõhkuda ja sellest tollel õhtu täitsa piisas ;) 

Kelgutatud sai põhimõtteliselt tahtejõuga :)
                                          
Kui tol päeval kelgutada ei saanud, siis nüüd on selleks lund piisavalt ja lapsed saavad oma talverõõme täiel rinnal nautida. Ülehomme tuleb juba korralik miinus ka ja seega jääb see lumi sel aastal natuke pikemaks maha, kui ainult paariks päevaks.

Tegelikult peaksin ma terve see nädal oma semestri viimaseks eksamiks õppima, mis reedel toimub, AGA... Kaks päeva on juba nädalast kulunud - õppida ei ole jõudnud! Õppeaine ei ole ka kõige lihtsamate killast (arengupsühholoogia), aga usun, et teen ikka ära. Mis tulemusega, selles on küsimus ;) Kui ma juba selle tunnetuspsühholoogia tehtud sain, siis see psühholoogia on oluliselt lihtsam. Ühesõnaga homme ja ülehomme proovin end õppimislainele saada. Samas, kui homme ka veel ilm kraadide poolest seal nulliringis on ja lumelinna saaks ehitada, siis ma kipun arvama, et ma selle lume ikka valin. 
Raske see elu mul… :)

Aga ma pean ikkagi uhkustama:

Hommikul, pimedas, sai juba alustatud ;)

Meie iga-aastane abimees. Aitähhhhh! :)

Õhtu on saabunud ;)

Lasterõõm :)

Oeh...:):):)


Teisipäev, 5. jaanuar 2021

Kui mureks on korteriühistu - vol 3

Mul oli tegelikult tänaseks üks teine blogitekst juba valmis kirjutatud (terve eilse õhtu kirjutasin!), aga kui ma sain täna lõuna paiku valla osalusega ettevõtte (edaspidi nimetusega Valla haldusfirma) nõukogu liikmelt järjekordse ümmarguse vastuse oma küsimustele, siis ma otsustasin ümber, et kirjutan hoopis sellest, sest see, kuidas meile ladvikust vastuseid ei anta, on täiesti jabur.

Et Valla haldusfirmani jõuda, siis selgitan lühidalt lahti, kuidas seda kurikuulsat korteriühistut, millest kogu see supp alguse sai, üldse hallati. Peale seda, kui korteriühistu dokumendid enda kätte olin saanud, selgus paberitest, et korteriühistul oli selle perioodi jooksul sõlmitud neli erinevat halduslepingut (!?) ja kaks erinevat raamatupidamise lepingut. Meeletuletuseks kirjutan, et korteriomanikud teadsid kogu selle aja vältel, et neid haldab Valla haldusfirma. Kõikidel arvetel, mis elanikele selle aja jooksul esitati, figureeris Valla haldusfirma rekvisiidid, e-mailid ja kontaktid, veenäitude esitamine jne – kõik oli seotud Valla haldusfirmaga. Mitte kusagil ei olnud mitte ühtegi viidet, märki ja teavitust sellest nagu teenust pakuks mõni uus/teine firma. 

Milline olukord selles korteriühistu haldamises ja raamatupidamises siis valitses?

Korteriühistu loomisel võttis haldamise üle seesama haldusfirma, kes kortermaju eelnevatel aastatel haldas ehk Valla haldusfirma. Korteriomanikele oli see ilmselt loogiline asjade käik. 
2019 suvel hakkas teenust osutama Esimese juhatuse liikme lähikondlase firma, 
2019 aasta lõpus jälle Valla haldusfirma, 
2020 suvel taaskord Esimese juhatuse liikme lähikondlase firma. Kõikide nende „vahetuste“ kohta oli dokumentide seas suisa kirjalikud kokkulepped olemas. Üldiselt sõlmitakse teenuse osutamisel ikka lepinguid, aga nendel puhkudel oli tegemist siis kokkulepetega. Noh, vahet üldiselt pole – kui kokkulepe, siis kokkulepe.

Põikame korra haldusteenusest kõrvale ja vaatame, mis toimus raamatupidamises. Korteriühistu loomisest kuni suveni haldas kortermaja Valla haldusfirma ja teenuse eest esitatavad arved olid täpselt nii suured, mis hõlmasid nii haldust, kui ka raamatupidamist. Hetkel raiutakse mulle nagu rauda, et Valla haldusfirma ei ole mitte kunagi raamatupidamise teenust pakkunud ja seega pean ma ilmselt järeldama, et pool aastat tegi korteriühistule raamatupidamist jõuluvana! Pool aastat esitati korteriühistule igatahes arveid, mis sisaldasid kogu haldusteenust koos raamatupidamisega. 
Pool aastat sellepärast, et peale seda hakkas raamatupidamise teenust osutama Esimene juhatuse liige omaenda firmaga. Kui juhatuse liige oma firmaga teenust tahab pakkuda, siis seaduse järgi eeldab see muidugi üldkoosoleku otsust, aga nagu me teame, siis osadele seadused lihtsalt ei kehti – tehakse, mida ise tahetakse. Kui tahan ikka teenust osutada, siis ma ka osutan! Nüüd, kui see kogu jama hargnema hakkas, siis viimase poole aasta raamatupidamise teenuse eest on arve makstud hoopis mingile naaber maakonna raamatupidamise firmale, kellele maksti arve välja kuue kuu eest korraga, detsembrikuus. Kirjutasin sinna firmasse ja küsisin mõned küsimused, aga arvata võib, et vastust ei ole mulle antud.

Pilt on põhimõtteliselt kiirelt selgeks tehtud. Vahepeal oli kaks korda perioodi, kus Valla haldusfirma ei puutunud tegelikult üldse enam sellesse korteriühistusse (sest raamatupidamist tegi Esimese juhatuse liikme firma ja haldust tema lähikondlase firma), aga ometi esitati haldusfirma poolt korteriühistule arveid. Kui firma teenust ei osuta, siis mille eest üldse arveid esitatakse? Ok, soojusenergia oli see artikkel, mis eraldi lepingu alla kuulus, aga teised kuluread, mis arvetel olid, ei oleks saanud seal ju olla. Teenust ju ei pakuta! Kui küsisin Valla haldusfirma nõukogu liikmelt selle kohta aru, siis vastust ma sellele ei saanud. Jäetigi täitsa vastamata.

Isegi siis, kui Valla firma teatud perioodidel üldse korteriühistusse ei puutunud, saadeti korteriomanikele igakuiseid arveid, kus kõik andmed, e-mailid, info kuulus Valla haldusfirmale. Mina saan asjast aru nii – Esimene juhatuse liige töötab Valla haldusfirmas, Esimese juhatuse liikme lähikondlane (kelle firma korteriühistut vahetustega haldas) töötab Valla haldusfirmas. Nad saavad mõlemad Valla haldusfirmast töötasu. Inimesed teavad, et maksavad oma tasu Valla haldusfirmasse, aga reaalsus oli see, et raamatupidamise eest liikus raha Esimese juhatuse liikme firmasse ja haldusteenuse eest tema lähikondlase firmasse. Kas ma saan õigesti aru, et tööd tehakse valla raha eest, aga raha läheb erasektorisse? Lihtsalt mõtlen siin praegu… 
Küsisin selles osas ka Valla haldusfirma nõukogu liikmelt seisukohta, et kas tema arust on tegemist usaldusväärse inimesega, kui ta kannab ühistu liikmete teadmata korteriühistu pangakontolt raha enda ja oma lähikondlase firmasse. Ja teate, mis vastuse ma sain. Istuge ikka enne maha, kui loete, sest see vastus on minu meelest eriti jabur! Sain vastuseks, et ta ei usu, et kontolt pangarööv on tehtud!!! Kui mina seda lugesin, siis ma ei tahtnud küll uskuda, et üks nõukogu liige sellise vastuse annab! Päriselt?

Kui ma küsisin nõukogu liikmelt, et kuidas tema kommenteerib seda, et volitatud isikul ei lubata dokumentidega tutvuda ja selle takistamiseks kutsutakse kohale jurist, siis tema esitas küsimuse vastu, et kas jurist kasutas jõudu! Wau! Ei füüsilist jõudu tõesti ei kasutanud, aga nagu ma sellest küsimusest ja irooniast aru võin saada, siis ma oleksin pidanud tollel päeval üle laua lendama, dokumendid kaenlasse haarama ja kõike muud tegema, et ma siiski näeksin neid dokumente.

Kõige jaburam vastus ja teema tuli esile siis, kui ma soovisin teada saada, kes on Valla haldusfirma poolt allkirjastanud need kaks lepingut/kokkulepet, millega korteriühistule haldusteenust pakuti. Kuna lepingud oli sõlmitud nii, et seal ei olnud MITTE ÜHTEGI isiku nime, siis mulle ongi jäänud arusaamatuks, kes need lepingud allkirjastanud on.

Saatsin Esimesele juhatuse liikmele kirja ja küsisin, et kes on Valla haldusfirma poolt lepingu allkirjastanud. Vastust ma loomulikult ei saanud. Esimene juhatuse liige on äriregistri järgi Valla haldusfirma esindusisik ja tema allkiri see ei olnud, siis pidi see olema keegi teine, kellel on volitused. Kuna Esimene juhatuse liige mulle vastust ei andnud, siis saatsin küsimuse edasi ka Valla haldusfirma nõukogu liikmetele. Pärisin aru, kelle allkiri see ikkagi on ja kas allkirjastajal oli allkirjastamise hetkel ka selleks vajalikud volitused. Ja teate, millise vastuse ma sealt sain?! Sain vastuseks, et ühistu PIDI teadma, kes lepinguid allkirjastab. Kui vaja, siis küsitakse volikirja ja selle koopia peaks meil olemas olema. Hellou! Kui meil see volikiri ja need andmed olemas oleks, siis ma seda ju ei küsiks! Kõige toredam ongi see, et ühistus ajas asju seesama Esimene juhatuse liige, kes on äriregistri järgi Valla haldusfirma ainuke esindusisik. Saatsin nõukogu liikmele uuesti kirja ja selgitasin, et teenuse pakkuja oli Valla haldusfirma ja kokkulepe on sõlmitud Valla haldusfirmaga, järelikult nad peavad avalikustama, kes on need lepingud/kokkulepped allkirjastanud. Jäädi enda juurde kindlaks ja öeldi, et neil ei ole mitte midagi lisada.

Ulme! Milline korrektne firma sõlmib üldse lepinguid, kus ei ole isegi mitte allkirjastajate nimesid all?!

Ok, mina tean, et need lepingud on tegelikult sõlmitud tagant järele ja ma saan seda 100% ka tõendada. Lubasin nõukogu liikmele, et nii, kui ma saan teada, kes need lepingud allkirjastanud on, saan volitusest koopia, siis avalikustan ma talle esimesena, kuidas ma julgen väita, et need lepingud võltsitud on. Kui ma selles nii kindel ei oleks, siis arvata võib, et ma ei kirjutaks sellest. Ilmselt ei julge keegi sealt pundist praegu pead pakule panna ja seepärast käibki keerutamine, et ühistu PEAB ja PIDI ise teadma, kes lepingu allkirjastas!

Hästi lahedad on vastused, kus ma küsin konkreetseid teemasid, mis puudutavad korteriühistut ja Valla haldusfirmat ning mulle vastatakse selle peale, et kui ühistu on sõlminud valesid lepinguid või lepingud on sõlmitud valedel alustel, siis ma saan seda asja arutada ühistu endaga. Kõik vastused saab anda Esimene juhatuse liige, kes oli see isik, kes ühistus asju ajas, korteriühistu pangakontot haldas ja need küsimused tekitas. Kuna seesama Esimene juhatuse liige esindab samal ajal ka Valla haldusfirmat, siis arvata võib, et nõukogu teda toetab. Olenemata sellest, millised on olnud eksimused või vead! Eks ma siis küsin iseendalt, kes selle Valla haldusfirma lepingu ikkagi allkirjastas! Ma arvan, et ühel heal päeval saan ma oma küsimusele ka vastuse.

Mind ajab pehmelt öeldes naerma väide, kuidas raiutakse nagu rauda, et Valla haldusfirma ei osuta raamatupidamise teenust! Ma ei pea siinjuures kohe kindlasti silmas seda, et mõni suvaline firma astub nüüd Valla haldusfirmasse sisse ja palub raamatupidamise teenuse osutamist. Ma pean silmas haldusteenust koos raamatupidamisega. Olen näinud mitmete kortermajade dokumentatsioone ja osadel majadel on Valla haldusfirma haldusteenust ise pakkunud. Kuna raamatupidamise eest ühelegi teisele firmale eraldi arveid makstud ei ole, siis sisaldabki haldusteenus ka raamatupidamist. Valla haldusfirma ju arveid saadab ja arvet peab keegi seal koostama, seega ei ole siin mingit küsimust! Kas nendes majades pakkus ka siis haldamise raames raamatupidamist jõuluvana? Kohe mitu aastat järjest? Kindlasti mitte. Kui neil ei meeldi sõna raamatupidamine, siis võib selle ju asendada sõnadega „arvete koostamine, arvete edastamine jne.“ Mõte jääb ju ikka samaks!

Teate, mis selle asja juures kõige jaburam on. See minu survestamine, kuidas ei tolereerita seda, et ma ühest korteriühistu probleemist oma blogis kirjutan. Kõige parem nali on muidugi see, kuidas mulle täna teada anti, et mingitel põhjusel levitan ma kolmandatele isikutele korteriühistu ja nende liikmete vahelisi pangatoiminguid. Et selline avaldamine on keelatud ja karistatav! No tere tali! Kolmandateks isikuteks pidasid nad kusjuures iseennast (ehk Valla haldusfirma nõukogu liikmeid), sest nad leiavad, et Valla haldusfirma ei ole üldse seotud osapool. Kõige parem on muidugi see, et kui ma neile kirjutasin, et aastal 2018 ei klapi konto väljavõttes peaaegu mitte ükski Valla haldusfirma arve summaga, mida korteriühistu pangakontolt Valla haldusfirmale tasutud on. Selle tõendamiseks soovisid nad arveid ja konto väljavõtet. Ma siis saatsin. Tegin neile isegi kokkuvõtte! Nüüd ei ole neil millestki muust kinni haarata, kui sellest, et levitan kolmandatele isikutele (ehk neile) ühistu pangakontot. Härra panustab selle peale, et kuna Valla haldusfirma raamatupidamist ei paku, siis ma ei oleks tohtinud seda pangakonto väljavõtet neile saata! Tule taevas appi!! Raamatupidamise teenus või selle osutamine ei puutu üldse asja. Mina võtsin nendega ühendust ja teavitasin, et sisuliselt mitte ükski Valla haldusfirma poolt väljastatud arve ei klapi sellega, mis kontolt tegelikult makstud on. Arved on ju väljastanud Valla haldusfirma ja tegemist on Valla haldusfirmaga, seega on nad kohe kindlasti nõukogu liikmetena teine osapool, mitte „kolmandad isikud.“ Kelle poole ma siis nagu veel pöörduma peaksin, kui mitte firma nö aju poole? Naabri kassi w?

Mis ma sellisele vastuse peale ikka öelda oskasin. Mitte midagi muud, kui seda, et kui minu tegevus oli tõesti keelatud ja karistatav, siis tuleb järelikult kuhugi kaebus teha. Kellele täpsemalt, seda ma küll soovitada ei osanud. Ah, mõtlevad ise äkki välja ;)

Olen saanud teateid, et minu blogi kirjutamine ei ole tolereeritav ja ma peaksin koheselt blogi sissekanded lõpetama, sest mul puuduvad igasugused tõendid selle kohta, et Valla haldusfirma oleks tekitanud mingisugust kahju. Lisati, et ilma tõenditeta vargustes ja kriminaalsetes asjades süüdistamine on minu puhul karistatav. Püha püss! Ma ei ole isegi poole sõnaga kirjutanud sellest, et keegi kusagil midagi varastanud on. Lepingute võltsimine (tagant järele vormistamine) tuli alles selle sissekandega päevakorda ja selles osas on mul kindlad tõendid ka olemas. Kohe, kui olen Valla haldusfirmalt saanud andmed, kes need kaks lepingud/kokkulepet firma poolt allkirjastas, võin nende soovil politseisse minna ja KarS § 344 ja 345 põhjal kuriteoteate(d) teha.

See, kas Valla haldusfirma oma tegevusega on nii puhas nagu prillikivi, julgen ma küll kahelda. Ma toon siinjuures ainult kaks näidet.

Alustame sellest, kuidas Valla haldusfirma, kelle esindusõigus kuulub Esimesele juhatuse liikmele ja kes koostab Valla haldusfirmas arveid (nõukogu liikme enda väide), esitas korteriühistule ca 11 000 arve. Võlgnevus kogunes hetkel, mil majal korteriühistu puudus ja maja haldas Valla haldusfirma! Valla haldusfirma ei suutnud võlgnikuga toime tulla ja võlg muudkui kasvas. Kasvas päris pirakaks! Peaaegu 11 000 eurot! Peale korteriühistu loomist, esitab Valla haldusfirma koheselt korteriühistule kommunaalteenuste võlgnevuse osas arve, mille suurema osa moodustaski üks ainus korteriomand ehk suurusjärgus 11 000 eurot. Selle ca 11 000 arve võtab korteriühistus vastu seesama Esimene juhatuse liige (kes on siis Valla haldusfirma esindaja). Ja selle arve maksab osade kaupa samuti SEESAMA Esimene juhatuse liige, sest temal on ainukesena korteriühistu pangakontole kasutusõigus. Arve saabki tasutud. Nii lihtne ja mugav. Kui mina oleksin olnud korteriühistus tol hetkel juhatuse liige, siis ma oleksin kohe kindlasti selle arve vaidlustanud. Teate ju küll, et siin tulevad mängu aegumistähtajad, TsÜS § 154 jne. Iga ühistu eest seisev juhatuse liige oleks selle arve vaidlustanud! Valla haldusfirma oleks sel juhul saanud maksimaalselt 4000 eurot saanud (kui sedagi!), mitte ca 11 000 eurot. Korteriühistul vastuvaidlejat ei olnud, sest mõlemal poolel oli ju üks ja seesama isik! Huvide konflikti pole, ega ju?!

Selle teema juurde tulen ma kindlasti tagasi, esiteks sellepärast, et arve oleks saanud vaidlustada ja teiseks sellepärast, et Valla haldusfirma nõukogu liige kinnitas, et Valla haldusfirma võttis kasutusele kõik vajalikud meetmed, et võlgnevus kätte saada. Lugesin Valla haldusfirmaga seotud kohtuotsuseid ja ühes otsuses oli kirjas, et kõik dokumentatsioon korteri võlgnevuse osas edastatakse korteriühistule. Meil selliseid dokumente selle korteri võlgnevuse osas kaustas ei olnud. Palusin mulle edastada kõik dokumendid, mis tõendaksid, et võla kätte saamisega tõesti tegeleti. Vastust ma enam ei saanud. Nägin lahendite osas igasugu muid maksekäsu kiirmenetlusi ja kohtuasju, aga mitte selle korteri osas. Jään huviga dokumente ootama!

Järgmisena võin ma välja tuua selle, et seesama Valla haldusfirma esitas korteriühistule arveid, mille üks müügiartikkel sisaldas elektriarvet korteri eest, mille lepingu on Valla haldusfirma ise sõlminud. Kui Valla haldusfirma sõlmib elektrilepingu, siis maksab ka arve Valla haldusfirma, mitte seda ei pea maksma korteriühistu, kus korter asub! Reaalselt peaks elektriarve tasuma ikka korter, kus elektrit tarbitakse! Kohe järgmisel päeval, kui avastasime selle, et Esimene juhatuse liige on ühistu pangakontolt oma firmasse raha kandnud ja selle kohta aru pärisime, saatis Valla haldusfirma esindaja kirja elektritarnijale ja palus elektrileping reaalsele kasutajale ümber sõlmida. Ilmselt mõisteti, et jalgealune hakkab korteriühistus tuliseks minema ja kõik lappama läinud asjad tuleb korda ajada. Mulle jääb endiselt arusaamatuks, miks pidi korteriühistu tasuma Valla haldusfirma poolt sõlmitud elektrilepingu arveid?! NB! Kusjuures need arved on korteriühistu poolt kõik ka reaalselt tasutud. Valla haldusfirma on jooksvalt kogu aeg mingisugust ümmargust summat omakorda korteriühistu pangakontole kandnud, selgitusega justkui kommunaalteenused on valesti makstud. Ja nii sisuliselt kolm aastat järjest!? Minu jaoks on küll ebausutav, et üks korter maksab kolm aastat järjest kommunaalarveid valesti…Mis oli asja point? Ei tea! Aga ma oskan aimata :)

Kas ma sellele küsimusele sain nõukogu liikmelt vastuse, et miks pidi korteriühistu tasuma elektriarveid, mille lepingu on sõlminud Valla haldusfirma? Loomulikult mitte!

Tundub, et see teema ei lõppe veel nii pea, sest kõik kehitavad õlgu ja keegi justkui mitte midagi ei tea. Vastutada ka keegi ei taha. Need teemad pole ainukesed, mis üles on kerkinud, on veel küsimusi, aga nendest ei saa ma hetkel veel kirjutada. Kindlasti ma nendest teemadest kirjutan. 

Kuna seal külas on minu suunas nüüd korralikult pori loopima hakatud, siis valgustan paari sõnaga ka neid, kes seda jama äkki usuvad.

Minu kõrvu on siis kostunud, see et Virge on petis; Virge on töötu, kes jõuga võõrasse külla oma haldusteenusega sisse pressib ja kes kasutab selleks mustamise taktikat. Midagi oli veel, aga ma enam ei mäletagi mis see oli. Ega ma väga selle peale mõtelgi. Eks ma oleks pidanud ette arvestama, et selline mudalaviin tulla võib. Samas ega ma ikka osanud küll, sest eeldasin, et lähen lihtsalt ühte kortermaja haldama, mitte ei satu sellisesse hookus-pookusesse, kus ma praegu olen. Eks ma lasengi tegelikult selle sodi, mis minu kõrvu jõuab, ühest kõrvast sisse ja teisest kohe ka välja.

Mis osas ma petis olen, vot seda ma küll öelda ei oska ja ma julgen väita, et ma olen natuke isegi liiga aus inimene. Teate ju küll, et liigne ausus pidi lollus olema. Petiseks ma kohe kindlasti ennast ei nimetaks.

Mis töötuks olemisse puutub, siis peale Soomest tagasi kolimist ei ole ma tõesti tavapärasel palgatööl käinud, sest leidsin oma suunad, millega tegeleda ja leiba lauale teenida. Miljoneid muidugi ei teeni, aga nii palju küll, et oma kolm last ära toita. Muud mul kusjuures vaja polegi. Uhkeid autosid pole liisingusse võtnud ja ei kavatse võtta ka. Vana Ford ajab asja endiselt veel ära :) Kui eraettevõtlus tähendab seda, et ma olen töötu, siis tunnistan – olen töötu! :) Kusjuures mulle meeldib see töötu elu, sest ma saan toimetada omas rütmis, olla oma laste jaoks ja teha asju siis, kui mina tahan. Ma ei kujutakski ette, mis see palganumber üldse olema peaks, et kuhugi palgatööle oleksin nõus minema…Las ma naudin oma töötu elu edasi ;)

Mis minu haldusfirmat ja sellesse puutub, et jõuga turule trügin, siis see on ka üks suur huumor. Kui ma tõesti nii väga endale haldamiseks korteriühistuid juurde tahaksin saada, siis ma võiksin seda ka Haapsalus teha, mitte ei pea kaks korda kaugemale minema. Haapsalu põhipakkuja on minu pakkumisest oluliselt kallim ja seega ei oleks mul mitte mingisugust probleeme vajadusel Haapsalust omale kortermaju juurde saada. Ma kevadest saadiks mõtlesin, et kas hakkan selle alaga natuke intensiivsemalt tegelema või mitte. Veebruaris-märtsis tegin läbi ka korteriühistu juhi baaskoolituse, arvates et viitsin sellega tegelema hakata. Suvel läksin aga Tartu ülikooli katsetele ja sain endalegi ootamatult sisse. Kõik kursused ja majade haldamisplaanid lükkusid kohe kaugemasse tulevikku. Kuni selle ajani, mil novembris see korteriühistu teema pihta hakkas. Kusjuures sügisel veel kirjutati EKÜL-st (Eesti Korteriühistute Liit) ja küsiti, et kas ma nüüd põhikursusele ka tahaksin minna. Ma saatsin vastuse, et ei taha kuna pühendun ülikoolile ja ühinen nendega uuesti millalgi tulevikus. Kui ma olin aru saanud, et see ühistu teema tõotab selliseks minna, kus mul oleks erinevat juriidilist abi vaja, siis tegin oma otsuse ümber ja kirjutasin novembri lõpus, et kas ma saan ikkagi kursusega ühineda. Olgugi, et kursus läks käima novembri alguses, siis nad olid nõus mind sinna võtma. Minule endale tähendas see muidugi taas lisakoormust, sest seal kursustel on samamoodi erinevad ülesanded ja testid ning need tuli mul tagant järgi ära teha. 
Detsembris oligi mul tegemist nii palju, et mul ei olnud aega süüagi. Selle ühistu dokumentatsiooniga oli tutvumist, ülikoolis olid eksamid-tööd-aruanded-ettekanded, ühistu kursusel ülesanded-testid. Pingeline oli, aga vedasin välja - mul ongi loomu poolest väga kõrge pinge- ja stressitaluvus võime. Kui paljud vajuvad selle surve all kokku, siis mina saan justkui powerit juurde ja pingutan veel rohkem. Ühesõnaga see, et ma praegu selles külas ühte kortermaja üldse haldan, oli tõesti nende korteriomanike tõsine soov ja häda endale keegi leida. Kindlasti ei kavatse ma seal külas nüüd turgu vallutama hakata, aga kui mõni maja veel tunneb, et vajab uut haldajat, siis maksimum, mis minu võimed hetkel lubavad, olekski 2-3 maja. Kuna mina tahan oma tööd teha korralikult, siis eluilmas ei krabaks ma endale kokku 20-30 maja, kus ma neid hallata ei suudaks. Raha võib ju hea olla, aga see ei ole päris minu stiil. Ühesõnaga ärge kartke – Virge ei tule oma haldusfirmaga jõuga peale! :)

Saate ise aru, et suur osa aurust kulub praegu mingisuguse kummalise võitluse peale, kus ma soovin korteriühistu asjadest ja selle eelnevast ajamisest sotti saada.

Kui minusugune kõva pähkel selle seltskonnaga juba vaikselt hätta jääb, siis ma ei imesta üldse, et selles väikses külas (mis ei ole tegelikult üldse nii väike!) asjalood sedasi on nagu need on. See ringkaitse on seal väga tugevasti sisse kodeeritud ja sellele pundile on üsna raske vastu saada. AGA see ei ole siiski võimatu!

Kuna kogu sellesse kompotti on segatud siiski valla osalusega ettevõte ja seega ei ole siin muud valikut, kui asjaga edasi minna. Keegi peab ju ometi vastuseid andma hakkama ja vastutama. Eks ma saadan nüüd lähipäevadel (homme-ülehomme pühendun küll koolile!) nüüd ametliku päringu samade küsimustega, mida ma mitu korda juba esitanud olen, aga millele mulle vastuseid lihtsalt ei anta. Kui ma saan siis ka samasuguse vastuse, et a la firma oli puu otsas, kui arveid koostati ja inimestele laiali jagati, siis on viimane aeg midagi tõsisemat ette võtta. 
Valla osalusega firmas ja selle nõukogus võiks ometi olla sellised inimesed, kes mingigi vastutuse võtavad ja selliseid vastuseid annavad, mis adekvaatsed on.

Ajame selle asja siis lõpuni ja vaatame, kuhu see kokkuvõttes välja viib.