Lehevaatamisi kokku

Kolmapäev, 8. november 2017

Ringkonnakohus on oma otsuse teinud!

Kirjutan siin oma järjejuttu selles, kuidas ühest menetlejast, kes koostas kiirmenetluse otsuse, tahetakse teha kurjategijat, keda tuleb kriminaalkorras karistada!

Algus sellel lool on vot siin

Maakohtu otsus siin

Täna toimus Tallinna ringkonnakohtus järjekordne istung, sest süüdistatav lihtsalt ei saanud nõustuda sellega, et üks kiirmenetluse otsus võibki temast kurjategija teha.

Ma võiks öelda, et ma lausa armastan seda kohtunikku, kes seal kolleegiumis sõna võttis!

Esiteks armastan ma teda sellepärast, et ta tühistas maakohtu otsuse, millega süüalune süüdi mõisteti.
Ringkonnakohus mõistis menetelja õigeks ja selle otsuse tegemiseks kulus kolleegiumil ainult mõned tunnid, mitte päevi, nädalaid või kuid.

Teiseks armastan ma seda kohtunikku sellepärast, kuidas ta prokurörilt õigustatult aru päris!

Kohtunik küsis prokurörilt, et kas kiirmenetluse otsust võib koostada, kui süüalune nõustub kiirmenetluse otsuse tegemisega, aga ei nõustu oma süüga.
Prokurör ajas vastuseks mingit ümmargust mula sellest, kuidas menetleja peab veenduma, et oleks tõendeid ja muu blää-blää-blää.
Kohtunik ei küsinud ju seda!
Kuna prokurör ei suutnud konkreetset vastust anda, siis küsis kohtunik sama küsimuse uuesti.
Ütlen etteruttavalt ära, et normaalset vastust ei tulnud ka seekord. Laias laastus tuli sealt ainult mök-mök-mök.
Lühike ja konkreetne vastus on see, et saab küll!

Apellatsioonis sai välja toodud see, et maakohtud on sadu ja sadu (kui mitte tuhandeid) kordi tühistanud kiirmenetluse otsuseid ja mitte kunagi ei ole menetlejat nö valeotsuse tegemise eest süüdistatavana kohtu alla antud. Noh, nagu praegusel juhul.

Kohtunik tõstis samuti selle teema üles ja selgitas, et ka kohtud teevad korduvalt valesi otsusi, isegi väga kogenud ja aastaid töötanud kohtunikud võivad eksida, et kas neid tuleks ka siis põhimõtteliselt süüdistatavatena kohtu alla anda?

Prokurör ajas  taas mingit ümmargust juttu, kuidas läheneda tuleb keissi-põhiselt, aga lõppvastus oli sisuliselt jah. Ühesõnaga prokurör üritas kohtunikule selgeks teha, et  antud keissis on kõik õige ja nii peabki.

Ja nüüd tuleb kolmas põhjus, miks ma seda kohtunikku armastan.
Ta ütles, et see, kuidas prokurör asjadest arvab, on lausa õõvastav!

See oli nagu rusikaga vastu molli andmine!
Ei salga, et see meeldis mulle vägagi!

Kohtunik ei suutnud aru saada - miks võeti vaevaks seda kiirmenetluse otsust üldse vaadata? Miks just seda menetlejat otsustati süüdistada? Mis olid need põhjused, et kriminaalasi üldse algatati?

Teate mida? Prokurör seisis püsti nagu koolipoiss ega osanud ühtegi adekvaatset ja loogilist vastust anda.

Mul oli hea meel, et vähemalt keegi saab ja võib prokurörilt aru pärida!

Mäletatavasti peedistas esimese astme kohtunik päris korralikult meie süüalust, mis tundus minule, kui kõrvalseisjale, täiesti vastuvõetamatu.
Neid vastuseid, mis selle peedistamisega süüdistatavalt lõpuks välja kangutati, kasutasid nii kohtunik, kui ka prokurör usinasti ka ära.
Kohtunik otsuse tegemisel, prokurör ringkonnakohtus olukorda põhjendades.

Mis sellest esimesest astmest enam! Praegusel juhul on ringkonnakohus andnud lahendi, mis on igati õiglane.

Prokuröril on muidugi õigus otsus Riigikohtusse edasi kaevata.
Eks saab näha, kas ta tegeleb selle ülimalt tähtsa juhtumiga edasi.
Kurb on see, et need mök-mökid ja blää-blää-blääd maksame meie, maksumaksjad, kinni

Tegelikult tahaks ma ikkagi teada, kes selle pulli tellis ja kas keegi vastutab ka selle kohtukeissi korraldamise eest?

Mina isiklikult tahaks küll, et üks pea lendaks, sest ma olen väsinud sellest, et igalpool korraldatakse midagi, aga keegi mitte millegi eest ei vastuta!
Ainukesed, kes vastutavad, ongi needsamad pisikesed mutrid seal all-liinis, kes on nagunii nõrgemas positsioonis.
Aeg oleks, et kõrgemad parunid ka vastutust võtma hakkaks!

NB! Kui otsus jõustunud on, siis panen selle siia ka üles - saavad kõik oma silmaga üle kaeda.
Kui härra prokurör otsuse edasi kaebab, siis ka see saab siin kenasti kajastatud - võiduka lõpuni ;)

Ahhoi, mu sõbrad - hetkel on õiglus igatahes võitnud!! :)

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar