Lehevaatamisi kokku

teisipäev, 29. august 2017

Eelsoojendus homsele istungile

Ma olen ka end selle keissi suhtes juba täitsa ogaraks mõelnud.
Käin oma mõtetes neid asju läbi. Tunne on selline nagu hakkaks ise homme kaitsekõnet pidama! :)

Tulen korraks selle esimese kohtuistungi juurde tagasi, sest mida rohkem ma sellest mõtlen, seda jaburam see on.

Prokurör küsis süüdistatavalt politseiametnikult, et kas teine saab ikka aru, et kiirmenetlust saab ainult siis läbi viia, kui asjaolud on selged?

Võtame seaduse lahti. Täpsemalt siis kommenteeritud väärteomenetluseseadustiku.

Kiirmenetlust kohaldatakse, kui väärteo toimepanemise asjaolud on selged, st kui kohtuvälise menetleja arvates on väärteoasja menetlemisel kogutud piisavalt tõendeid, et lahendad VTMS §-s 108 loetletud küsimused.
Kommenteeritud väärteomenetlusseadustiku kohasel kohtuvälise menetleja arvates.

Politseiametnik arvaski, et tal oligi piisavalt tõendeid ja koostas kiirmenetluse otsuse. Tal olid kolleegide ütlused, klubiomaniku avaldus, tunnistaja ülekuulamise protokoll - 100% oli kindel, et peegel purunes.
Ta ilmselt ei pööranudki tähelepanu sellele, kas peegel kukuti katki või löödi, sest kahju ju tekitati.

Kohtuväline menetleja võib kohaldada kiirmenetlust juhul, kui väärteo toimepanemise asjaolud on selged ja menetlusalusele isikule on:

1) teatatud tema õigused ja kohustused
2) selgitatud, et kiirmenetluses väärteoprotokolli ei koostata
3) võimaldatud anda väärteo toimepanemise kohta ütlusi ning kui isik nõustub kiirmenetlusega

Isikule teatati tema õigused ja kohustused ning ta nõustus kiirmenetluse otsusega - selle kinnituseks ka meesterahava D allkiri!

INIMENE NÕUSTUS KIIRMENETLUSE OTSUSEGA!

Süüdistatav selgitabki, et inimene oli ju kiirmenetlusega nõus!

Järgmine kuldlause prokuröri poolt oli selline:" Ta oli nõus kiirmenetluse läbiviimisega, aga miks te otsustasite otsuse teha?"

Et nagu mida?!
Hakkan kiirmenetlust koostama ja otsust ei teegi w? Jätan pooleli w?
See on juba kerge huumori valdkond!
Õigus, prokuratuur teebki ju selle keissiga kohtus huumorit!

Nii prokurör, kui ka kohtunik panid nagu ühest suust, et meesterahas D eitas ju lõhkumist.

Arvake ära, kui paljud menetlusalused oma tegusid eitavad? Ma julgeks väita, et iga teine! See ei tähenda, et nad eksinud ei oleks.

Riigikohus on samuti seisukohal, et menetlusaluse isiku poolt väärteo toimepanemise eitamine ei ole kiirmenetluse välistav asjaolu.

Kui inimene siiski leiab, et kiirmenetluse otsus ei ole õige, siis on tal õigus asi edasi kaevata ja protokolli tühistamist nõuda.

INIMENE EI VAIDLUSTANUD OTSUST KUNAGI!

Päris kummaline oli ka see, kui kohtunik täiesti lambist järsku süüdistatavalt küsib: "Te ei kahetse midagi nagu ma aru saan?"
Eeeee, miks selline küsimus? Mis kahetsus? Mida ta kahetsema peab? Et oma tööd tegi?
Ühel hetkel räägib kiirmenetluse puhul tõenditest ja järgmisel hetkel selline küsimus...

Mind ärritab kergelt (see on leebelt öeldud) hetkel see ka, kuidas prokurör selgeks üritab teha, kuidas ei toimita, mis ei ole tõend ja mis veel kõik vale oli.

Ma peaksin siin vist pikalt laialt kirjutama sellest, kuidas ma ise politseis töötades prokuratuurist ühte läbiotsimise määrust taotlesin ja kuidas ma selle ilma sain!! See oli omaette tase!


Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar